Primăria municipiului Zalău sprijină mediul de afaceri prin măsuri concrete

🟣Primăria Municipiului Zalău acordă 25% reducere la plata impozitului anual pe clădiri nerezidențiale și scutire la plata taxei lunare pe clădiri.

Administrația locală sprijină agenții economici și persoanele fizice cărora, prin măsurile impuse, le-a fost afectată activitatea ca urmare instituirii stării de urgență și/sau alertă.

În acest sens, Primăria Municipiului Zalău acordă ✅25% reducere la plata impozitului anual pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau care au date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice.

Această facilitate se adresează proprietarilor de clădiri nerezidențiale, persoane fizice și juridice, care au desfășurat o activitate economică, iar în perioada stării de urgență și/sau alertă au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență, emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

De asemenea, beneficiază de ✅scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

❗️Termenul de depunere a cererii de acordare a reducerii sau scutirii a fost prelungit până la data de ➡️21 decembrie 2020 inclusiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *