Primăria Zalău achiziționează 100 de insule ecologice digitalizate prin PNRR

Municipiul Zalau a depus o cerere de finanţare pentru achiziţia a 100 de insule
ecologice digitalizate, prin aprobarea prin HCL 333/14.09.2022, a proiectului „Insule
ecologice digitalizate in Municipiul Zalau”, cu finanţare prin PNRR., tipul 1-Insula
ecologica incasetata cu 5 containere de cate 1,1 mc pentru 5fracţii: biodegradabil, rezidual, sticla, plastic si metal, hârtie si carton. Insulele vor fi prevăzute cu cartele de acces ce vor fi distribuite utilizatorilor arondaţi fiecărui punct de colectare, amplasate in zonele de locuinţe colective. Acestea vor fi achizitioante de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, printr-o achiziţie centralizata la nivel naţional si vor fi furnizate UAT Municipiul Zalau.

Prin adresa ADI “ECODES SALAJ” nr. 821/08.11.2022, înregistrata la Primăria Municipiului Zalau cu nr.89425/08.11.2022 ataşata, ni se comunica cuantumul redeventei, in suma de 533.084 lei, ce s-ar cuveni a fi transferata către Municipiul Zalau pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022.

Pana la aceasta data Municipiul Zalau a efectuat investiţii de niodernizare in varianta subterana a punctelor de colectare a deşeurilor din zona de blocuri si a obiectivelor instituţionale si social-culturale din municipiu, demarate in 2017 si continuate in 2019-
2021. Pana la aceasta data sunt realizate un număr de 26 puncte de colectare in varianta
subterana, din total de 100 puncte existente in inventarul patrimonial, fiind in curs de execuţie lucrările de modernizare a unor noi puncte subterane (5 bucăţi).

Pentru amplasarea insulelor ecologice pe locaţiile punctelor de colectare existente, este
necesara pregătirea terenului, aceste cheltuieli nefiind finanţate prin PNRR, urmând ca in
cazul in care sunt necesare beneficiarul finanţării sa le realizeaze pe cheltuiala sa.

In anul 2022, a fost disponibila din redeventa suma de 426.467 lei. Având in vedere faptul ca lucrările sunt in curs de execuţie, sumele ce vor ramane disponibile in urma finalizării acestor lucrări, vor fi redistribuite in bugetul anului 2023, cu aceeaşi destinaţie.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *