Primăria Zalău, buget 2024 – 77,8 mil. de euro din care 41 mil. euro pentru dezvoltare

In urma centralizării veniturilor estimate a fi realizate în anul 2024 având la bază
execuţia la 31.12.2023 şi sumele comunicate din bugetul de stat şi din analiza totalului de
cheltuieli solicitate şi centralizate în sumă de 739.287,91 mii lei, analiza efectuată în
detaliu pe fiecare element de cheltuială prezentat în capitolul şi articolul corespunzător
tipului de activitate şi în concordanţă cu cheltuielile obligatoriu de asigurat având la bază
angajamentele legale, totalul cheltuielilor propuse a fi efectuate în anul 2024 de Primăria Municipiului Zalău, se prezintă după cum urmează:

Total cheltuieli buget 2024 – 389.307,00 mii lei din care:

 • – cheltuieli de funcţionare 180.608,00 mii lei
 • – cheltuieli de dezvoltare 208.699,00 mii lei

l.Cheltuielile de funcţionare cuprind următoarele categorii de cheltuieli, total din care: 180.608,00 mii lei

 • – Cheltuieli de personal, total din care – 180.608,00 mii lei
  -buget local – 53.560,00 mii lei
  -buget de stat, din care: – 9.834,00 mii lei
  (cabinete medicale şcolare 3.312,00 asistenţi personali ai
  persoanelor cu handicap) – 6.522,00 mii lei
 • -transport la şi de la locul de muncă (învăţământ) – 260,00 mii lei
 • – Cheltuieli materiale şi prestări servicii publice – 61.961,90 mii lei
 • – Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – 12,00 mii lei
 • – Transferuri pentru învăţământ particular – 1.474,00 mii lei
 • – Stimulent financiar pentru învăţământ – 234,00 mii lei
 • – Tichete creşă, stimulent pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale CES – 2.007,10 mii lei
 • – Asociaţii si fundaţii DAS – 1.600,00 mii lei
 • – indemnizaţii persoane cu handicap – 18.135,00 mii lei
 • – centre de zi protecţia copilului, alte ajutoare – 60,00 mii lei
 • – Compensaţii şi gratuităţi pentru transport local – 17.900,00 mii lei
 • – Contribuţii ale autorităţii locale la diferite asociaţii – 679,00 mii lei
 • – Rambursări de credite, comisioane şi dobânzi aferente creditelor
  angajate de autoritatea locală – 12.366,00 mii lei
 • – Rezerva bugetară – 525,00 mii lei

II.Cheltuielile de dezvoltare propuse pentru anul 2024, în limita
resurselor disponibile sunt în valoare totală de, din care – 208.699,00 mii lei

 • – Cheltuieli din impozite şi taxe, total din care
 • -vărsăminte din funcţionare, din care: – 23.920,00 mii lei
 • -rate de capital -rambursarea împrumuturilor contractate pt. obiectivele finanţate din fonduri nerambursabile recepţionate şi puse în funcţiune – 10.145,00 mii lei
 • -sume alocate din bugetul de stat pt.echilibrare pt.realizarea investiţiei „Amenajare parcare etajată în zona Grădiniţa nr. 1 str.Ghe.Doja – 5.000,00 mii lei
 • -alte obiective de investiţii finanţate din bugetul local – 8.775,00 mii lei
 • -excedent buget local – 6.071,25 mii lei
 • – Surse atrase – finanţări fonduri europene potrivit contractelor de finanţare semnate în cadrul programelor din fonduri nerambursabile PNRR, PRNV, Fondul de mediu, fondul de locuinţe – 178.707,75 mii lei

III. Bugetul de dezvoltare în valoare de 208.699,00 mii lei se suplimentează cu alte
surse (venituri proprii) 315,88 mii lei. Rezultă un buget de dezvoltare pentru investiţii în anul 2024 în valoare de – 209.014,88 mii Iei

Cheltuielile de investiţii prezentate detaliat în anexa nr. 3, sunt în sumă totală de
198.869,88 mii lei, din care:

 • – suma de 198.554,00 mii lei finanţată pe sursa A – buget local,
 • – suma de 315,88 mii lei finanţată pe sursa G – bugetul activităţilor
  finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii

Serviciile publice desfăşurate pe raza Municipiului Zalău de către societăţile
comerciale la care Municipiul Zalău este acţionar unic şi care desfăşoară şi
gestionează servicii publice şi de administrare şi întreţinere a patrimoniului,
transport local public de călători:

SC Citadin Zalău SRL: Suma totală propusă în anul 2024 pentru activităţile concesionate
30.772,00 mii lei

SC Transurbis SA: Suma solicitată a fost de 27.492,82 mii lei iar suma propusă a fi alocată în anul 2024 este de 17.900,00 mii lei faţă de 22.116,59 mii lei alocat în anul 2023.

Ocolul Silvic Stejarul: Surna propusă a fi alocată este de 900,00 mii lei.

Serviciul de administrare a domeniului public: suma propusă a fi alocată în anul 2024 pentru activitatea SADP este de 1.050,00 mii lei

PoIiţia Locală: sub formă de subvenţii de la bugetul local, este de 7.405,00 mii lei

Casa Municipală de Cultură: subvenţia din bugetul local fiind în valoare de
3.606,00 mii lei

Sport Club Municipal Zalău: suma propusă a fi alocată din bugetul local în anul 2024
6.783,00 mii lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *