Primăria Zalău caută persoane pentru Recensământul Populaţiei și Locuinţelor

M

ANUNȚ privind înscrierea în lista pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU ÎNCHEIE CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Zalău.

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

– Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

-Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) ‐ condiție eliminatorie;

-Să nu aibă cazier judiciar ‐ condiție eliminatorie;

– Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

-Abilitatea de a comunica într‐o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter‐personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

– Să dispună de un telefon mobil și de o adresa de email pe care să le utilizeze pentru comunicare; – Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

– În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

– Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE :

Muncă pe teren;

Disponibilitate de a lucra în program prelungit;

Disponibilitate de a lucra în weekend.

Persoanele interesate pot depune cereri pentru încheierea contractului de servicii pentru activitatea de recenzare. Cererile se vor depune la sediul Primariei municipiului Zalau,camera 4 -Centrul de Relatii cu Publicul , sau se vor transmite pe email la adresa primaria@zalausj.ro conform modelului ce se regăsește pe site-ul instituției www.zalausj.ro la rubrica Anunțuri .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *