Primăria Zalău modernizează zona Lt. Col. Teofil Moldoveanu. Parc de joacă, teren de sport și locuri de parcare printre investiții

Primăria Municipiului Zalău prin compania Citadin are în plan să modernizeze zona Lt. Col. Teofil Moldoveanu. Printre investiții se numără canalizare pluvială, numeroase locuri de parcare, teren de sport și parc de joacă pentru copii.
Prin acest proiect de investiții se va asigura accesul la infrastructuri imbunătăţite pentru rezidenţii zonei respective şi pentru toţi participanţii la trafic din zonele respective.
Principalele lucrări care se vor efectua sunt următoarele:
I.Consolidare maluri valea Sărmaş
Se vor consolida ambele maluri cu zid de sprijin din gabioane de la strada Toporaşilor până la
podul peste vale ce face legătura cu strada Sărmaş.
– pe lungimea de 232 m cu o lăţime de 2,50 m şi o inălţime de 2,0 m se vor executa lucrări de
săpătură pentru realizarea gabioanelor;
– pe malul drept se vor realiza gabioane în lungime de 40,88 m, iar pe malul stâng în lungime de
191,12m;
– la partea superioară a gabioanelor se va amenaja un trotuar din beton cu lăţimea de 1,0 m şi
grosime de 10 cm.
II. Canalizare pluvială
– se execută canalizare pluvială cu conductă de PVC DN 315mm cu o lungime de 263,80 ml;
– se vor monta 19 cămine prefabricate cu ramă şi capac pe reţeaua de canalizare pluvială;
– se vor monta 39 guri de scurgere cu grătare şi ramă;
III.Trotuare
– se va aşterne un strat de 4 cm de BA8 pe lungimea de 428,40 m şi o suprafaţă de 536,37 mp.
IV. Partea carosabilă
– pe zona de carosabil afectată de canalizarea pluvială şi în zona unde au fost amplasate garajele
se prevăd următoarele:
– 4 cm strat de uzură din BAI6;
– 6 cm strat de legătură BAD 22,4;
– 15 cm strat de bază din piatră spartă;
– 20 cm strat de fundaţie din balast;
– pe restul zonei se prevede un strat de preluare denivelări din BAI6 în grosime medie de 3 cm;
– se va aşterne un strat de uzură BA 16 in grosime de 6 cm pe o suprafaţă de 3.167,80 mp.
V.Parcul de joacă (pe suprafaţa existentă cu aceeaşi destinaţie)
– se va realiza o fundaţie pe 3 laturi în lungime totală de 22,90 m cu înălţimea de 80 cm şi
lăţimea de 40 cm, pentru delimitare fata de spaţiul de parcare și amplasare imprejmuire;
– se va realiza o elevaţie de 60 cm şi lungime de 22,90 m;
– parcul va fi mobilat de către secţia zone verzi din cadrul SC CITADIN ZALĂU SRL.
VI.Terenul de sport (pe suprafaţa existenta cu aceeaşi destinaţie)
– se vor realiza fundaţii de beton armat având lăţimea de 50 cm şi adâncimea de 1,0 m;
– se vor realiza elevaţii din beton armat având lăţimea de 25 cm şi înălţimea de 30 cm;
– împrejmuirea terenului se va realiza din confecţii metalice, iar pardoseala se va realiza din
beton slab armat;
– se montează borduri mari din beton tip B3 (20x25cm) L = 27,35 m pe fundaţie de beton
CI6/20 (15x30cm);
– se montează borduri mici din beton tip B5 (10xl5cm) L = 59,65 m pe fundaţie de beton
CI6/20 (20x15cm).
VII. Alee dintre str. Porolissum şi str. Loc. Col. Teofil Moldoveanu
– pe o suprafaţă de 339,34 mp se aşterne un strat de preluare denivelări în grosime medie de 6
cm;
– pe o suprafaţă de 509,01 mp se aşterne un covor asfaltic de BAI6 în grosime de 4 cm.
VIII. Platformă carosabilă zona punctului de transformare
– se va realiza un zid de sprijin din beton în lungime de 30,10 m;
– elevaţia zidului va avea înălţimea de 1,50 m şi lăţimea de 25 cm, peste care se montează
capace de gard cu un consum specific de 4 buc/ml;
– fundaţia zidului va fi din beton cu lăţimea de 50 cm şi adancimea de 90 cm;
– platforma se va realiza pe o suprafaţă de 361,68 mp şi va avea următoarea structură;
– 4 cm strat de uzură din BAI6;
– 6 cm strat de legătură BAD 22,4;
– 20 cm strat de bază din piatră spartă;
– se va aşterne un strat de uzură BA 16 in grosime de 5 cm pe o suprafaţă de 279,45 mp pe aleea dintre valea Sărmaş şi strada Sărmaş( existenta).
Principalele caracteristici ale lucrării:
I.Consolidare maluri valea Sărmaş
– Lungime gabioane: 232,0 m.
II.Canalizare pluvială
– Lungime conductă de PVC DN 315mm: 263,80 m.
III.Trotuare
– Lungimea de 428,40 m şi o suprafaţă de 536,37 mp.
IV.Partea carosabilă
– 4 cm strat de uzură din BAI6;
– 6 cm strat de legătură BAD 22,4;
– 15 cm strat de bază din piatră spartă;
– 20 cm strat de fundaţie din balast;
– strat de uzură BA 16 in grosime de 6 cm pe o suprafaţă de 3.167,80 mp.
V.Parcul de joacă
– fundaţie pe 3 laturi în lungime totală de 22,90 m.
VI.Terenul de sport
– fundaţii de beton armat avand lăţimea de 50 cm şi adâncimea de 1,0 m;
– se vor realiza elevaţii din beton armat având lăţimea de 25 cm şi inălţimea de 30 cm;
– imprejmuirea terenului se va realiza din confecţii metalice, iar pardoseaua se va realiza
din beton slab armat.
VIL Alee dintre str. Porolissum şi str. Loc. Col. Teofil Moldoveanu
– strat de uzură BA 16 în grosime de 6 cm pe o suprafaţă de 339,34 mp;
– strat de uzură BA 16 în grosime de 4 cm pe o suprafaţă de 509,01 mp.
VIII. Platformă carosabilă zona punctului de transformare cu 8=361,68 mp
– 4 cm strat de uzură din BAI6;
– 6 cm strat de legătură BAD 22,4;
– 20 cm strat de bază din piatră spartă;
– limgime zid de sprijin din beton: 30,10 m;
– strat de uzură BA 16 în grosime de 5 cm pe o suprafaţă de 279,45 mp, pe aleea dintre valea Sărmaş şi strada Sărmaş.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *