Primarul Ionel Ciunt a pregătit 70 de proiecte de dezvoltare noi și un buget de 358 de milioane de euro

M
Consilierii Locali au aprobat în ședința extraordinară de Consiliul Local, desfășurată ieri, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău (PMUD) 2021-2027.
PMUD al Municipiului Zalau 2021-2027 este un document de planificare strategică în domeniul mobilităţii, elaborate pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor şi întreprinderilor, pentru o mai bună calitate a vieţii. A fost realizat prin actualizarea situaţiei cu privire la mobilitate prezentată în Planul de Mobilitate Urbana Durabilă Aprobat în 2016 și actualizat în 2017.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalau 2021-2027 cuprinde 70 de proiecte cu un buget total de 358 milioane de euro.
Portofoliul de proiecte include şi o suită de proiecte din PMUD aflat în vigoare la această dată, care sunt completate cu proiecte gândite până în 2035 (adică două perioade de programare financiara).
Finanţarea elaborării PMUD al Municipiului Zalău 2021-2027 s-a realizat în cadrul proiectului “Planificare Strategică și Management Educaţional Modern în Municipiul Zalau”, cod SMIS 136251/cod SIPOCA 822, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020.
Pentru o abordare cât mai cuprinzătoare în domeniul mobilităţii, analiza situaţiei existente s-a realizat la nivelul zonei metropolitane, dar propunerile vizează Municipiul Zalau și zona periurbană.
Obiectivele principale ale PMUD:
• îmbunătăţirea eficientei serviciilor şi infrastructurii de transport;
• reducerea nevoii de a folosi mijloace de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului şi reducerea consumului de energie pentru activităţile de transport; • asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii şi în cadrul zonei periurbane;
• asigurarea unui mediu sigur pentru populaţie;
• asigurarea accesibilităţii tuturor categoriilor de persoane (inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi) la serviciile şi infi’astructura de transport.
Actualizarea şi elaborarea noului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2027 al Municipiului Zalău şi al zonei periurbane are în vedere contextul strategic existent la nivel global şi european, precum şi a preocupărilor ce vizează mobilitatea urbană şi transportul identificate pe plan naţional, regional şi local. Desigur, procesul de actualizare este corelat cu noile surse de finanţare şi cu ghidurile lansate sau aflate în curs de pregătire (POR, PNRR, Anghel Saligny, AFM etc.).
Mobilitatea şi transportul reprezintă factori esenţiali pentru mediu, economie şi pentru o calitate a vieţii crescută, fiind abordate în multiple documente strategice, în special din punct de vedere al obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon, acestea ocupând un loc din ce în ce mai important pe agendele instituţiilor europene.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Zalău pentru perioada 2021-2027 are la bază o viziune dezvoltată pe următoarele deziderate:
• Sistem de transport public metropolitan rutier şi feroviar completat de o reţea de trasee pentru biciclete. Sistem de transport public local, competitiv, „verde“ şi eficient (peste 75% din flotă nepoluantă /Frecvenţă de sub 5-7 min pe arterele principale şi 15 min pe metropolitan, 90% din zonele urbanizate deservite);
• Centru istoric valorificat şi preponderent pietonal;
• Cartiere accesibile şi orientate către deplasări pietonale;
• Reţea de piste pentru biciclete accesibilă din orice punct la o distanţă de 350m completată de dotări şi servicii: bike-sharing, rastele, garaje şi staţii de tip self-care.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *