Proiectele cu fonduri europene implementate de administrația locală vin în sprijinul comunității

Cu finanțare din fonduri europene, în locația fostului Punct termic nr. 17 Primăria Municipiului Zalău a amenajat un ➡️Centru de zi pentru copii.
În momentul de față, în urma lucrărilor de modernizare și recompartimentare realizate, aici se desfășoară servicii cultural-recreative după finalizarea orelor de școală pentru copii, majoritatea proveniți din comunitatea urbană marginalizată.
Centrul de zi are, la parter, trei săli pentru cursuri, din care o sală este dotată ca laborator de limbi străine, o sală de mese, o sală multi-funcțională și grupuri sanitare, iar la etaj, două birouri, iar spațiile sunt dotate cu mobilier, echipamente IT și veselă.
Proiectul „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” a fost implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și funcționează din luna mai a anului 2022.
Scopul Centrului de zi este acela de a preveni abandonul școlar, prin creșterea calității vieții copiilor aflați în dificultate, precum și dezvoltarea unor programe de educație adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și a particularităților acestora, dezvoltarea capacităților copiilor și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” sunt copii care frecventează școala primară și/sau gimnazială din familii cu o situație financiară deficitară, cu domiciliul în Zalău; venitul net/membru de familie să nu depășească venitul minim net/economie; situație de dificultate a familiei (familii monoparentale, familii cu mulți copii, părinți cu probleme de sănătate); copii în risc de abandon școlar care se încadrează în criteriile mai sus amintite.
📍Activitățile asigurate pentru copiii de vârstă școlară (clasa pregătitoare – clasa a VIII – a) sunt:
• Servicii de informare și consiliere socială: centrul oferă servicii de informare a comunității locale privind problematica copilului, dar și campanii de sensibilizare, precum și servicii de consiliere beneficiarilor, destinate prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate în care se regăsesc la un moment dat.
• Servicii de educație nonformală: zilnic, se desfășoară activități de învățare de tip nonformal și informal, de sprijin în efectuarea temelor și recuperare școlară pentru acei copii care manifestă o performanță școlară scăzută. Activitățile sunt planificate de personalul de specialitate, în baza unui program personalizat educațional, adaptat nivelului și potențialului de dezvoltare al fiecărui copil în parte, urmărindu-se promovabilitatea și îmbunătățirea competențelor școlare și dezvoltarea deprindenderilor de viață indepedentă.
• Servicii recreative și de socializare: zilnic, copiii participă la activități de socializare și petrecerea timpului liber. Astfel, se organizează jocuri, exerciții, ieșiri în parc, improvizații care contribuie la dezvoltarea aptitudinilor necesare în viața de zi cu zi. Se marchează evenimentele civice semnificative prin diferite manifestări. Activitățile desfășurate sunt adaptate în funcție de vârstă și specificul copiilor, în vederea creșterii stimei de sine și a dezvoltării abilităților practice și a aptitudinilor generale.
• Centrul are capacitatea de a oferi servicii de orientare școlară și profesională, în cadrul cărora se realizează activități de consiliere în vederea efectuării unor opțiuni școlare și profesionale corecte și realiste (bazate pe nivelul abilităților și preferințelor manifestate) dezvoltării de abilități și deprinderi, aptitudinilor generale și specifice, unor interese profesionale dominante, cât si a formării unor aptitudinii pozitive față de muncă.
• Servicii de asigurare a hranei: se asigură o masă caldă la prânz copiilor care frecventeaza centrul, meniurile asigură o alimentație echilibrată, în conformitate cu normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii.
📍Informare și relații cu comunitatea
Centrul de zi inițiază acțiuni de informare la nivelul unităților de învățământ din municipiul Zalău, în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare, importanța existenței acestui serviciu și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora. S-au diseminat pliante informative la Liceul de Artă „Ioan Sima”, Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” și Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”.
📍Relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează Centrul de zii
Permanent se menține legătura cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor privind derularea activităților. La nevoie, se efectuatează vizite la domiciliu.
Lunar au loc reuniuni cu părinții copiilor beneficiari ai Centrului de Zi, în cadrul proiectului „Școala pentru părinți” unde se dezbat diverse teme de interes educațional printre care: „Meseria de părinte”, „Climatul din familie și influența lui asupra formării personalității copilului”, „Comunicarea eficientă părinte-copil”, „Managementul emoțiilor în relația părinte-copil”, etc.
📍Colaborare interinstituțională
Proiect de parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” prin care, lunar, elevii incluşi în programul Centrului de Zi participă atât la o activitate organizată la bibliotecă în cadrul parteneriatului cu titlul „Lumea cărţilor”.
Proiect de parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Sălaj prin care, lunar, elevii incluşi în programul Centrului de Zi participă la o activitate de tip atelier într-un spaţiu adecvat în cadrul muzeului de istorie.
În cadrul proiectului educațional „Să dăruim o carte pentru un zâmbet” în colaborare cu Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău, Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu”, Liceul de Artă „Ioan Sima”, Casa Corpului Didactic, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Ziarul „Magazin Sălăjean”, spațiul destinat bibliotecii Centrului de zi s-a reamenajat cu o gamă vastă de cărți din diverse domenii.
În colaborare cu Serviciul destinat Persoanelor Vârstnice s-a realizat proiectul ,,Iepurașul Pascal”, în cadrul căruia au avut loc activități de decorare și vopsire a ouălor.
📍 Activități recreative și de socializare
Prin jocurile şi poveştile diversificate ale activităților zilnice s-a urmărit realizarea unui echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc, care îi ajută să mențină echilibrul psihic și fizic necesar dezvoltării lor arminioase.
S-au desfășurat activități ludice, sportive, educație palstică, audiere de cântece. Poezii, dans, povești, stimularea talentelor culturale și artistice, care a avut ca rol stimularea socializării, dezvoltarea spiriutlui de echipă și încrederii de sine.
Fiecare activitate a fost denumită și aleasă special, ca să contribuie la îndeplinirea obiectivelor propuse, printre care amintim: „Ce bine e să fii copil!”, „Vânătoarea de comori”, „Bostanul Fericit”, „Petrecere de Halloween”, „Scrisoare pentru Moșul”, „Serbarea de Crăciun”, „Emoțiile”, confecționare de mărțișoare, felicitări de Ziua Mamei, „Paștele în ochii copiilor”.
Zilele de naștere ale copiilor sunt marcate printr-un moment special menit să-i bucure. Lunar, se sărbătoresc copiii născuți în luna respectivă prin ieșirea la restaurant unde aceștia servesc un meniu festiv, tort și suc.
Centrul de Zi, în colaborare cu personalul din cadrul Asistenței Medicale Comunitare, promovează un stil de viață sănătos și păstrarea unei igiene orale și corporale corespunzătoare.
La sfârșitul anului 2022 au fost înscriși un număr de 47 beneficiari, iar în prezent sunt înscriși un număr de 51 de copii care beneficiază zilnic de activități educativ-recreative, sprijin pentru efectuarea temelor, activități de socializare, informare și consiliere socială, precum și de un sprijin material oferit prin masă caldă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *