Reprezentanții comunelor din 21 de județe, inclusiv Sălaj, au participat la atelierele de lucru organizate de ACoR

Asociația Comunelor din România (ACoR) a organizat 21 de ateliere de lucru în sistem online, în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Proiectul se implementează în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2022.

Această inițiativă își propune să dezvolte și să implementeze mecanismele de coordonare, cooperare și consultare între MDLPA și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.

În cadrul proiectului ACoR organizează 40 de ateliere județene – în format online, 28 de ateliere de lucru regionale și 8 ateliere naționale.

Aceste ateliere au drept scop analiza procesului intern de consultare legislativă și comunicare. Pe baza nevoilor și problemelor din teritoriu experții ACoR vor identifica modalitățile de îmbunătățire a procesului intern de consultare legislativă.

„Și județul Sălaj este benefiiciar al acestui proiect prin care suntem consultați la emiterea actelor legislative printr-o platformă de consultare legislativă a membrilor ACoR.

Suntem consultați în ceea ce privește legislația în vigoare, și cel mai important lucru, prin această platformă ni se comunica actele normative aflate în dezbatere publică.

Membrii ACoR pot participa activ la procesul de elaborare a actelor normative prin a fi de acord sau în dezacord sau pot veni cu propuneri legislative care sunt înainte forurile superioare.

De prea multe ori în actele normative nu se ține cont de propunerile celor care sunt vizați direct de legile respective, cum ar fi primari, secretari, etc. 

Eu aș îndruma toți primarii, viceprimarii, secretarii, să devină membrii acestei platforme și să participe activ la dezbaterile actelor legislative”, transmite președintele ACoR Filiala Sălaj, Ioan Roșan – primarul comunei Valcău de Jos. 

Platforma de consultare legislativă a membrilor Asociației Comunelor din România – PACT ACoR

Platforma PACT ACoR este instrumentul pe care Asociația îl folosește pentru a consulta comunele membre în ceea ce privește legislația. Acest instrument va fi dezvoltat și îmbunătățit în cadrul proiectului astfel încât să fie ușor de utilizat.

În momentul de față procedura de consultare internă a ACoR cuprinde următorii pași:

  1. stabilirea comisiei de specialitate competente;
  2. transmiterea proiectului de act normativ membrilor comisiei de specialitate, prin intermediul platformei PACT ACoR;
  3. analizarea prevederilor proiectului de act normativ de către membrii comisiei de specialitate;
  4. transmiterea punctului de vedere al comisiei de specialitate către președintele ACoR, prin intermediul platformei PACT ACoR;
  5. transmiterea punctului de vedere al comisiei de specialitate către membrii ACoR în vederea validării, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data formulării acestuia;
  6. după consultarea membrilor ACoR, adresa ce reprezintă punctul de vedere unitar al membrilor ACoR se transmite autorității administrației publice centrale care a inițiat proiectul de act normativ.

ACoR are 4 comisii de specialitate: Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru buget și finanțe, Comisia pentru dezvoltare rurală și servicii , Comisia pentru coeziune socială.

Cu ajutorul platformei PACT ACoR vocea fiecărui membru contează. Membrii ACoR pot să aleagă ce e mai bine pentru administrația locală: forma în vigoare a actului normativ sau forma propusă. Dacă nici una dintre forme nu este agreată atunci comunele membre pot propune proiectul lor de act normativ și-l pot transmite ministerului de resort prin intermediul platformei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.