Ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Zalău, 26 mai, ora 9.00

Ordine de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 26 mai 2023, ora 09.00.
Aprobarea Ordinii de zi pentru ședința extraordinară din 26 mai 2023.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire imobile cu funcțiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, căi de acces, amenajare spații verzi, împrejmuire teren, realizare branșamente utilități, operațiuni cadastrale/notariale” situat în Zalău, str. Alexandru Ioan Cuza, beneficiar Ilea George Bogdan și soția Ilea Cristina Iulia.
Documentatie
2.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de străzi: Strada Agricultorilor, Strada Grădinilor, Strada Cărămizii, Strada Foișorului, Strada Fânețelor, Strada Plugarilor, Strada Carierei, Strada Cărămidarilor, Strada Ardealului, Strada Ceramicii, și Strada Semănătorilor, drumuri de utilitate publică, situate în Municipiul Zalău, parcela Nagy Mal, cuprinse între strada Fabricii și strada Măcieșilor.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului identificat în cartea funciară nr. 70473 Zalău, nr.cadastral 70473, în suprafață de 150 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis în favoarea proprietarului construcției edificată pe acest teren.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2-Program de transport și circulație a Contractului de delegare gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău, încheiat cu operatorul SC Transurbis SA Zalău, nr. 82882/15.11.2019 aprobat prin HCL nr. 331 din 15 noiembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Poliției Locale Zalău.
6.Proiect de hotărâre privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocul de locuințe D111, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr..11/31.01.2023 aprobarea bugetului SC Citadin Zalau SRL pentru anul 2023.
8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2023, modificarea bugetului creditului intern și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și modificarea listei de investiții aprobată pentru anul 2023.
9.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru rectificarea înscrierii dreptului de proprietate privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul transcrierii în favoarea Statului Român și administrarea Municipiului Zalău, domeniul privat, conform art. 8 alin. (2) al Legii 152/1998, asupra unor unități individuale – locuințe pentru tineri construite prin ANL, situate în Municipiul Zalău, blocul „IAIFO”, corp B și C, str. Sfânta Vineri, nr. 10D și nr. 10C, etajele I, II și III, identificate în CF nr 63666 Zalău și în CF nr. 63661 Zalău.
10.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 132 mp, identificat cu număr cadastral 73950, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Merilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
11.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 107 mp, identificat cu număr cadastral 74962, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada C.A.Rosetti și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
12.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 171 mp, identificat cu număr cadastral 73122, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Bucureștiului și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
13.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 34 mp, identificat cu număr cadastral 72573, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Tipografilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr. 2, bloc DM 2, ap. 7, în favoarea titularului contractului de închiriere.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr. 21, bloc DM 17, ap. 13, în favoarea titularei contractului de închiriere.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate bugetului local al Municipiului Zalău de domnul Mitu Vlad.
17.Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor culturale de drept public şi privat care iniţiază şi organizează proiecte culturale de utilitate publică.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietate publică a Municipiului Zalău prin desființarea construcțiilor provizorii reprezentând garaje/copertine, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău cu ocazia implementării proiectului ”Amenajare piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *