Vama Sălaj printre cele mai performante birouri vamale din regiune

Şedința lunară a Colegiul prefectural al județului Sălaj a avut loc, vineri, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, iar pe ordinea de zi s-a aflat  și o informare privind activitatea desfășurată de Biroul Vamal de Interior Sălaj, în perioada semestrului I, anul 2021.

Biroul Vamal Sălaj s-a înfiinţat la data de 24.07.2013, în baza H.G. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF prin transformarea Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale in Biroul Vamal de Interior gr. II Salaj.

Biroul Vamal de Interior gr. II Salaj se subordonează Directiei Generale Regionale a Finatelor Publice Cluj Napoca conform Ordinului nr.2752/2015 al presedintelui A.N.A.F., privind aprobarea structurii organizatorice a Directiilor  Generale Regionale ale Finantelor Publice si a structurilor din cadrul acestora care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Biroul Vamal Sălaj face parte din Direcția Regională Vamală Cluj, direcție care acoperă județele Sălaj, Cluj, Satu-Mare, Oradea, Maramureș și Bistrița-Năsăud.

Atribuţiile BIROULUI VAMAL DE INTERIOR GR. II SALAJ

a)asigura aplicarea legislatiei in domeniul vamal si pentru accize, in mod uniform, impartial, transparent si nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de statutul lor juridic si de forma de organizare si functionare a cestora;

b) asigură vamuirea mărfurilor, aplicarea tarifului vamal de import şi a altor norme legale privind trecerea peste frontiera a mărfurilor şi bunurilor;

c) verifică drepturile de import şi celelalte taxe datorate în vamă pentru mărfurile şi bunurile apartinând operatorilor economici şi persoanelor fizice şi asigură încasarea şi vărsarea acestora la bugetul de stat;

d) prevede, constată şi sancţionează abaterile de la reglementările legale ce acordă competenţe autorităţii vamale;

e)constata in conditiile legii savarsirea unor infractiuni la legislatia vamala sau fiscala si totodata sesizează organele de urmărire penală;

f) îndeplineşte orice atribuţii cu privire la autorizarea operatorilor economici, în domeniul vamal şi fiscal, conform prevederilor legale;

h) verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare ca antrepozit fiscal pentru persoanele care solicită autorizare ca antrepozitar/antrepozit fiscal/operator înregistrat;

i) verifică respectarea condiţiilor de autorizare la antrepozitele fiscale şi operatorii înregistraţi;

j) îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare;

BIROULUI VAMAL DE INTERIOR GR. II SALAJ are urmatoarele sarcini:

a) să încaseze de la agenţii economici şi persoanele fizice drepturile de import şi a celorlalte taxe datorate în vamă şi să le vireze la bugetul statului;

b) să aplice sancţiunile corespunzătoare împotriva faptelor care constituie contravenţii la reglementările vamale şi fiscale referitoare la gestionarea produselor accizabile;

Sfera de activitate a BIROULUI VAMAL DE INTERIOR GR. II SALAJ

  1. Activitatea de vamuire in baza:
  • Codul Vamal al Romaniei aprobat prin Legea 86/2006;
  • Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al Romaniei aprobat prin HG 707/2006;
  • Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European în ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii
  • Regulamentul Delegat al COMISIEI (UE) 2015/2446, Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2447 al comisiei de instituire a Codului Vamal Comunitar
  1. Activitatea in domeniul produselor accizabile in baza:
  • Codul Fiscal al Romaniei aprobat prin Legea 227/2015 si Legea 207/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;

PERSPECTIVELE DEZVOLTARII ACTIVITATII DE CONTROL

In vederea imbunatatirii activitatii de supraveghere si control vamal si fiscal, Directia Generala a Vamilor are in vedere mărirea numărului de echipe canine prin continuarea programului de formare echipe canine antitabac, astfel încât să se asigure prezenţa şi utilizarea acestora în toate punctele de trecere a frontierei cu Moldova, Ucraina şi Serbia, cât şi în cadrul echipelor mobile, care îşi desfăşoară activitatea în zonele cu risc ridicat în contrabanda cu ţigări. Menţionăm că Directia Generala a Vamilor dispune de  echipe canine  specializate în detecţia drogurilor precum si  în detecţia ţigaretelor.

Eficientizarea activităţii de control a echipelor canine prin colaborarea acestora cu structurile specializate în lupta împotriva traficului şi contrabandei cu ţigări, din cadrul Directiei Generale a Vamilor , cât şi din cadrul altor instituţii cu atribuţii în acest sens.

„Deși suntem o instituție nu foarte mediatizată, avem o importanță majoră în ceea ce privește atât activitatea vamală, cât și activitatea de control a produselor accizabile. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural am prezentat raportul de activitate pe semestrul 1 2021, iar rezultatele obținute clasează Biroul Vamal Sălaj în primele locuri din regiunea din care facem parte. Ca și exemplu planul de încasări pentru luna septembrie a fost realizat în proporție de 143%, rezultat care ne clasează printre cele mai performante birouri vamale. Mulțumesc colegilor pentru implicare și asigurăm cetățenii de toată disponibilitatea noastră”, adeclarat pentru Monitorul de Sălaj, Dumitru Bode.  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.