Vezi lista proiectelor care vor fi dezbătute mâine, în cadrul Consiliului Local Mun. Zalău

Ordine de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 27 aprilie 2021, ora 09:00
Aprobarea Ordinii de zi pentru ședința din 27 aprilie 2021
1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Labo Ioan-Dorel, precum și vacantarea locului de consilier local.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Spijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale pentru blocurile de locuințe C, SB42 și 1B.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate bugetului local al Municipiului Zalău de către SC Mezy Com SRL.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 53,53 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
5. Solicitarea nr. 26676/21.04.2021 de revocare parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 117/17.05.2010 prin care s-a actualizat Planul Urbanistic General al Municipiului Zalău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *