Vezi programul! Peste 1500 de tineri au început Examenul Național de Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2022

M
Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, a început luni, 6 iunie 2022, cu probele de evaluare a competențelor, programate în intervalul 6-16 iunie 2022. În județul Sălaj, 1553 absolvenți de liceu (1367 din promoția curentă și 186 din seriile anterioare) s-au înscris pentru a susține probele (integral sau parțial, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare).
Probele de evaluare a competențelor se vor susține, astfel:
6 – 8 iunie 2022: Proba A, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
8 – 9 iunie 2022: Proba B, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
8 – 10 iunie 2022: Proba D, evaluarea competențelor digitale;
14 – 16 iunie 2022: Proba C, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație europeană.
Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională nu se exprimă prin note sau prin calificative (admis/respins), ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, în funcție de grilele naționale sau europene.
La proba de evaluare a competențelor digitale rezultatele se exprimă tot prin stabilirea nivelului de competență, în raport cu standardele europene și în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.
Toate probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/ comunicare. Introducerea materialelor interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă aceste materiale au fost utilizate sau nu.
Probele scrise ale Examenului Național de Bacalaureat se vor desfășura, după următorul calendar:
20 iunie 2022 – proba scrisă la Limba și literatura română;
21 iunie 2022 – proba obligatorie a profilului (matematică și istorie);
22 iunie 2022 – proba la alegere a profilului și specializării;
23 iunie 2022 – proba scrisă la Limba și literatura maternă
Primele rezultate vor fi afișate, în data de 27 iunie 2022 (până la ora 12). Eventualele contestații vor fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12 -18. Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie 2022.
Examenul Național de Bacalaureat se consideră promovat, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoare condiții: absolvenții studiilor liceale au susținut probele de evaluare a competențelor; au fost notați cu minimum 5 la fiecare probă scrisă; au obținut cel puțin media 6 la probele scrise.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *