Cea mai circulată arteră din Zalău, strada Gheorghe Doja a fost reabilitată integral cu fonduri europene

Cea mai circulată stradă din Zalău, Gheorghe Doja, a fost reabilitată prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”. Valoarea finală a investiției ”Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest, str. Gh. Doja” este 10.363.115,19 lei cu TVA din care TVA 1.654.615,03 lei.
Obiectivul general al acestui proiect îl constituie modernizarea străzii Gheorghe Doja, care face legătura între Piața Iuliu Maniu și DN IF, având lungimea de 1,9 km. Scopul principal al proiectului este realizarea unor sisteme de transport urban durabil, dezvoltarea modurilor nemotorizate de deplasare, descurajarea traficului privat și reducerea utilizării acestuia, îmbunătățirea transportului public (creșterea vitezei de deplasare, a eficienței, frecvenței mijloacelor de transport public de călători, etc), precum și reducerea emisiilor de C02 echivalent.
Contractul cuprinde urmǎtoarele categorii de lucrǎri:
1. Specialitate Drumuri:
Lucrări de amenajare parte carosabilă, alei/trotuare, piste de biciclete și spațiu verde
a. Parte carosabilă
S-a amenajat drumul, piste de cicliști și trotuare, pe strada Gheorghe Doja de la intrarea în oras pana la intersecția cu strada 22 Decembrie .
Partea carosabilă este încadrată cu borduri înalte de trotuar cu secțiunea de 20x25cm, denivelate cu 15cm față de suprafața carosabilă.
b. Stații autobuz:
Stațiile de autobuz sunt prevăzute cu copertină, bancă încorporată, coș de gunoi, branșament electric, spațiu de reclamă.
Prin proiect s-au achiziționat 9 copertine pentru stații de autobuz.
c. Trotuare + Piste de biciclete
La sistematizarea și realizarea trotuarelor s-au prevăzut lucrările necesare pentru siguranță circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni. Trotuarele au lățimea de 1,50 m unde terenul permite.
S-a amenajat o pistă de biciclete adiacente trotuarelor proiectate, cu lățimea de 1,50 m. pe sens și este separată prin bordura îngropată de culoare diferită.
Delimitarea pistei față de carosabil s-a realizat prin bordură înaltă de trotuar cu secțiunea de 20x25cm, denivelata cu 15cm față de suprafața carosabilă.
Lungimea totală a traseelor este de:
– Piste biciclete L = 2803,05 m
– Trotuare L = 3760,00 m
Prin pantele transversale și longitudinale proiectate ale suprafeței carosabile, apa de pe carosabil se scurge în canalizarea meteorică existenta/proiectată, urmând a fi colectată prin gurile de scurgere existente/proiectate.
Pentru a ușura și a grăbi colectarea apelor meteorice la gurile de scurgere, la marginea îmbrăcăminții bituminoase s-au executat rigole pe ambele părți ale străzii, de formă unor dale prefabricate din beton cu lățimea de 30 cm și pantă transversla de 10%, montate pe același pat de beton cu bordura de încadrare.
d. Parcări:
Pe zonele unde spațiul perminte s-au amenajat parcări paralele cu axul drumului.
e. Siguranța circulației
Pentru siguranța circulației s-au prevăzut:
– marcaje longitudinale, transversale și diverse
– indicatoare rutiere
f. Amenajarea zone verzi
În zonele verzi care se identifică ca și domeniu public, în limita posibilităților, s-au plantat arbori sau arbuști.
g. Mobiler urban:
Coșuri de gunoi, bănci, rastele pentru biciclete
2. Specialitate Edilitare:
a. Relocare rețele
Relocarea rețelelor s-a realizat acolo unde lucrările de drum impun lucrări de săpătura la inflastructura drumului, fundații, casetaări respectiv unde se pozează gurile de scurgere, pe aceste zone au fost necesare relocările utilităților.
b. Canalizare pluvială
Colectarea apelor pluviale se realizează prin retele de canalizare conectate prin guri de scurgere cu sifon.
Gurile de scurgere se racordează la rețelele de canalizare pluvială existente, cu tuburi din PVC KG, SN8, Dn=200 mm.
3. Specialitate Electrice:
a. Curenți slabi – s-a realizat canalizatia subterana a rețelelor de comunicații.
În paralel cu reabilitarea acestui tronson de drum au fost executate și alte lucrari:
– Realizarea unei rețele noi de iluminat public cu treceri de pietoni suprailuminate;
– Introducerea în subteran a rețelei de curent, montarea de firide și racordarea prin subteran a proprietăților, demolarea vechii retele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.