8 iunie, ultima zi pentru depunerea proiectelor recreativ-sporive finanțate de Consiliul Județean

👫 Sesiunea de depunere a proiectelor de sport, tineret și recreative a intrat pe ultima sută de metri.
🗂 Doar până marți, 8 iunie, asociațiile, fundațiile și cultele religioase interesate mai pot aplica în cadrul programului de finanțare derulat de Consiliului Județean Sălaj, ce încurajează organizarea de activități sportive, de tineret și recreative.
💵 Pentru 2021, este disponibil un buget de 450.000 de lei. Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect este de 10.000 de lei pentru activități sportive și 7.000 de lei pentru tineret.
🚵‍♀️⛹️ Printre activitățile ce pot primi finanțare se numără organizarea de acțiuni sportive și recreative de masă; activități sportive pentru persoanele cu nevoi speciale; stagii, cursuri și programe de formare pentru tineri; conferințe și seminarii referitoare la orientarea școlară și profesională; concursuri ori competiții școlare pentru elevi și preșcolari; ateliere de lucru referitoare la dezvoltarea abilităților motrice și păstrarea meșteșugurilor tradiționale, specifice județului Sălaj; sprijinirea activităților ”Școală după școală”.

Consiliul Județean Sălaj încurajează organizarea de activități sportive, de tineret și recreative, prin alocarea, din bugetul pe 2021, a sumei de 450.000 de lei, cu 50% mai mult decât în 2020, respectiv 2019. Suma poate fi accesată pe baza unui concurs de proiecte, la care pot participa persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, sau cultele religioase recunoscute conform legii și care întrunesc toate celelalte condiții prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect este de 10.000 de lei pentru activități sportive și 7.000 de lei pentru tineret, fără a depăși 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Finanțările nerambursabile vor fi însoțite de o contribuție în numerar, din partea beneficiarului.

Printre activitățile sportive ce pot primi finanțare se numără organizarea de evenimente sportive publice de interes local, a acțiunilor sportive și recreative de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare a populației, precum și organizarea de activități sportive pentru persoanele cu nevoi speciale, practicate atât în scopul dezvoltării personalității și integrării în societate, cât și pregătirii participării la competiții organizate în județul Sălaj.

Se acordă ajutor financiar nerambursabil și pentru o categorie vastă de evenimente pentru tineret și recreative, precum organizarea de stagii, cursuri și programe de formare pentru tineri, conferințe și seminarii referitoare la orientarea școlară și profesională, cu implicarea actorilor economici de pe piața locală județeană, în dezvoltarea carierei; organizarea de concursuri ori competiții școlare pentru elevi și preșcolari; organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a Evaluării Naționale și a Bacalaureatului; ateliere de lucru referitoare la dezvoltarea abilităților motrice și păstrarea meșteșugurilor tradiționale, specifice județului Sălaj derulate în parteneriat cu organizațiile și instituțiile de cultură, istorice, etnografice din județul Sălaj; sprijinirea activităților ”Școală după școală”, care oferă activități recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială.

Toate activitățile finanțate prin program trebuie să respecte normele în vigoare cu privire la contextul pandemiei. Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 8 iunie 2021, ora 16.00, evaluarea și selecția lor urmând să fie realizată între 9 și 15 iunie 2021, de către o comisie stabilită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Sălaj. Rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor se va publica pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj, www.cjsj.ro.

„Pandemia de COVID-19 a impus numeroase restricții, situație în care, ediția din 2020 a programului a fost suspendată. Am, însă, speranța că în perioada ce urmează situația epidemiologică se va îmbunătăți, și vom reuși să implementăm acest program, prin care vrem să încurajăm activitățile de tip sportiv și recreativ în rândul tinerilor, precum și participarea activă a mediului asociativ în dezvoltarea socială a comunității”, a afirmat președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *