Aceste ajutoare se majorează de la 1 martie

Legea 225/2021 stabilește că valoarea indicatorului social de referință (ISR) se actualizează din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, dar doar dacă aceasta are o valoare pozitivă.

Astfel că, ajutoarele care sunt calculate în raport cu valoarea indicatorului social de referință (ISR) vor crește din luna martie, odată cu majorarea, din oficiu, a acestui indicator cu rata medie anuală a inflației din anul precedent. Institutul Național de Statistică a anunțat recent că rata inflației pentru 2022 este de 13,8%.

Așadar, IRS crește de la 1 martie de la 525,5 lei, cât e acum, la 598 de lei.

Ajutoarele care se vor majora de la 1 martie

Ajutoarele care se vor majora sunt indemnizația de șomaj, ajutorul social, prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, nivelul minim al indemnizației pentru creșterea copilului, însă mai sunt și altele.

Potrivit Legii 76/2002, indemnizația de șomaj depinde de stagiul de cotizare și se calculează astfel:

valoarea ISR în vigoare la data stabilirii valorii indemnizației (din martie va fi 598 de lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:

  • 3% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;
  • 5% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;
  • 7% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;
  • 10% – pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

O altă indemnizație care se majorează este prima de inserție care va crește la 1.794 de lei (de trei ori valoarea ISR), iar subvenția pentru persoane marginalizate, la 2.392 de lei (de patru ori valoarea ISR) – amândouă ajutoarele sunt stabilite tot de Legea 76/2002.

Venitul minim garantat (ajutorul social) primit de familiile și persoanele singure ca formă de asistenţă socială, stabilit de Legea 416/2001, se va majora și el. Mai exact, din martie, acesta va avea următoarele valori:

  • 169 de lei (0,283 ISR) pentru persoana singură;
  • 305 lei (0,510 ISR) pentru familiile formate din două persoane;
  • 427 de lei (0,714 ISR) pentru familiile formate din trei persoane;
  • 529 de lei (0,884 ISR) pentru familiile formate din patru persoane;
  • 630 de lei (1,054 ISR) pentru familiile formate din cinci persoane;
  • câte 44 de lei (0,073 ISR) pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.

În plus, indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap se majorează la 419 lei (70% din ISR), în cazul existenței unui handicap grav, și la 317 lei (53% din ISR), în cazul handicapului accentuat – Legea 448/2006.

De asemenea, din martie va crește și limita minimă a cuantumului indemnizației lunare aferente concediului de creștere a copilului. Astfel, deoarece OUG 111/2010 prevede că valoarea indemnizației lunare nu poate fi mai mică decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea ISR, pragul minim al acesteia va fi din martie de 1.495 de lei.

Se va majora, din martie, și alocația pentru susținerea familiei, prevăzută în Legea 277/2010. Astfel, potrivit legii, în funcție de cât de mare este venitul net mediu lunar pe membru de familie (raportat la ISR), cuantumul lunar al alocației este stabilit în funcție de ISR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *