Anunț S.C. PAZĂ OBIECTIVE ŞI INTERVENŢIE S.R.L.

Administratorul S.C. PAZĂ OBIECTIVE ŞI INTERVENŢIE S.R.L.

          În temeiul art. 1961 din Legea 31/1990 şi în concordanţă cu prevederile actului constitutiv al societăţii

 CONVOACĂ

 Adnarea generală ordinară a asociatului unic pentru data de 30.03.2023 ora 10.00 în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.11, Judeţul Sălaj, în sala Dialoguri Europene, etaj 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea raportului de activitate al administratorului pe anul 2022, conform anexelor la prezenta hotărâre.

2. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2022, raportului cenzorilor și repartizarea profitului pentru anul 2022, conform anexelor la prezenta hotărâre.

3. Prezentarea raportului auditorului independent pentru anul 2022;

4. Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *