Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în municipiul Zalău

În data de 24 februarie 2023, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare nr. 15532 pentru proiectul ”Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în municipiul Zalău” – cod proiect C3I1A0122000194. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2022/C3/S/I.1.A – Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”.
Beneficiarul proiectului este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Zalău. Obiectivul proiectului este înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Zalău.
Valoarea totală a proiectului este de 4.558.787,66 lei cu TVA. Din aceasta, valoarea eligibilă din PNRR fără TVA este de 3.830.914,00 lei, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR suportată de la bugetul de stat este de 727.873,66 lei. Termenul de finalizare a proiectului este 30.09.2024.
Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separate, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Alte informații se pot obține de la următoarele persoane de contact: manager de proiect – Claudia Ardelean, e-mail: claudia@zalausj.ro și purtător de cuvânt – Diana Breban, email: brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.
UAT Municipiul Zalău/ www.zalausj.ro/ primaria@zalausj.ro/ tel. 0260 610550/ fax. 0260 661869

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *