Chestionar de mobilitate pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Zalău 2021 – 2027

Primăria Municipiului Zalău elaborează Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Zalău 2021-2027, instrument de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor. De asemenea, în baza acestui document, administrația locală poate accesa fonduri europene.
Procesul de elaborare a PMUD va fi structurat în trei etape distincte: etapa 1 – strategică; etapa 2 – operaţională și etapa 3 – de monitorizare.
❗În cadrul componentei de nivel strategic, dumneavoastră, cetățenii municipiului Zalău, puteți oferi informații relevante cu privire la infrastructura de transport din municipiu, transportul public, parcările sau managementul traficului, prin completarea următorului chestionar: https://forms.gle/zWhXEorSLBzHpXU46 
Vă adresăm rugămintea de a vă implica în elaborarea PMUD!
Informațiile furnizate vor contribui semenificativ la identificarea problemelor din domeniul mobilității urbane și stabilirea de unui plan măsuri adaptat nevoilor cetățenilor.
Elaborarea acestui document se face în baza unui contract finanțare accesat din fonduri europene, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar obiectivele principale ale PMUD sunt:
• îmbunatățirea eficientei serviciilor și a infrastructurii de transport;
• reducerea nevoii de a folosi mijloace de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului și reducerea consumului de energie pentru activitățile de transport;
• asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localității și în cadrul zonei periurbane;
• asigurarea unui mediu sigur pentru populație;
• asigurarea accesibilității tuturor categoriilor de persoane (inclusiv pentru persoane cu dizabilități) la serviciile și infrastructura de transport.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.