Comunicare hotărâre

Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamantul HORVAT IONUŢ-DUMITRU, în contradictoriu cu pârâtul NICORICI MIHAI, CNP xxx, cu domiciliul în xxx şi domiciliul procesual ales în xxx. Admite în parte cererea formulată de reclamantul HORVAT IONUŢ-DUMITRU, cu domiciliul în xxx şi domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat Gavriş Ioan darie, cu sediul în xxx, în contradictoriu cu pârâtul S. S. A. , CNP xxx, cu domiciliul în comuna xxx. Obligă pârâtul S. S. A. să plătească reclamantului suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale, actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală de penalizatoare, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Obligă pârâtul S. S. A. să retragă, de îndată, articolul din data de 02.06.2020 intitulat „Video: Un poliţist foloseşte autospeciala din notare pentru „nopţi de amor”, articolul din data de 04.06.2020 intitulat „Martorii susţin că poliţistul Ionuţ Horvat şi IPJ mint în comunicatul de presă” şi articoul din data de 06.06.2020 intitulat „Localnicii din Tihău confirmă faptul că poliţistul Ionuţ Horvat şi-a vizitat iubita în timpul serviciului”, toate publicate pe pagina de internet a cotidianului monitoruldesalaj.ro. Obligă pârâtul S. S. A. să asigure comunicarea publică a dispozitivului prezentei hotărâri, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă, pe pagina de internet a cotidianului monitoruldesalaj.ro, pe cheltuiala sa. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului de publicare a unui articol de dezminţire, care să cuprindă scuzele cotidianului minotoruldesalaj.ro cu privire la articolele publicate despre reclamant, pe pagina de internet a acestui cotidian, a cărui întindere să fie aproximativ egală cu articolele publicate. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului de obligare a pârâtului Nicorici Mihai la plata cheltuielilor de judecată. Obligă pârâtul S. S. A. să plătească reclamantului suma de 840 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 140 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi suma de 700 lei reprezentând onorariu de avocat. Obligă reclamantul să plătească pârâtului Nicorici Mihai suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat. Ia act că pârâtul S. S. A. nu a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Zalău. Pronunţată la data de 14.01.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  40/2022  14.01.2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *