Deputatul Florian Neaga îi i-a biroul parlamentar lăsat liber de fostul senator Pop Gheorghe

În ședința Consiliului Local Zalău de mâine, 23 decembrie va fi dezbătut un proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unui spaţiu situat în Mumcipiul
Zalău, Piaţa Unirii nr, 15, în vederea desfăşurării activităţii Biroului Parlamentar, reprezentatprin domnul Florian Neaga în calitate de deputat.

Având în vedere disponibilitatea unor spaţii în suprafaţă utilă de 75,04 mp situate în Piaţa Unirii nr. 15, în urma eliberării lor de către domnul Senator Gheorghe Pop, Primăria Zalău propune închirierea prin atribuire directă în favoarea Biroului Parlamentar reprezentat prin domnul Florian Neaga în calitate de deputat, a unui spaţiu situat în Municipiul Zalău, P-ţa Unirii, nr. 15, clasat ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista Monumentelor Istorice SJ-II-m-B-20998, în suprafaţă totală de 103,80 mp, din care
suprafaţa utilă de 75,04 mp şi 28,76 mp. cotă parte din părţi comune (grup social, hol de
acces şi casa scării), având o valoare de inventar de 368.422,01 lei şi teren aferent în
suprafaţă de 71,29 mp, identificat în CF 68484 Zalău, nr. cadastral 68484 – CI, cu teren
aferent identificat în CF nr. 68484 Zalău, nr. cadastral 68484, înregistrat sub nr. inventar
1001, cu destinaţia de birou parlamentar, pe perioada mandatului, cu posibilitate de
prelungire cu acordul părţilor.

Tariful de închiriere plătit de medicul Florian Neaga este de 1,5 lei/mp/lună, conform HCL nr. 377 din 16 decembrie 2019. Deputatul Neaga are obligaţia să suporte cheltuielile cu utilităţile necesare – apă, canal, energie electrică, gaz, etc, iar modalitatea de facturare şi plată a utilităţilor se va stabili prin contract sau printr-o convenţie.

One thought on “Deputatul Florian Neaga îi i-a biroul parlamentar lăsat liber de fostul senator Pop Gheorghe

  1. Salajul va avea ?i noi reprezentan?i in Parlament, respectiv Irina Kovacs ?i Cristian Via?u la Senat, iar la Camera Deputa?ilor noii reprezentan?i sunt Florian Neaga, cel care a candidat pe locul lasat liber de Iuliu Nosa ?i  Alin Prunean .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *