Primăria Zalău și Brantner vor construi șase noi PG-uri subterane în municipiu în anul 2021

Primăria Municipiului Zalău continuă modernizarea punctelor gospodărești pentru colectarea deșurilor și în anul 2021, cu banii primiți de la SC Brantner Environment SRL, bani cu care se vor construi 6 noi PG-uri subterane.


Prin adresa AD! “ECODES SALAJ” nr. 1535/11.11.2020, înregistrata la Primăria Municipiului Zalau cu nr.70537/16.12.2020 ataşata, ni se comunica cuantumul redeventei, un suma de 373.159 lei ce s-ar cuveni a fi transferata către Municipiul Zalau, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, repartizarea urmând a fi propusa deliberării in AGA la Începutul anului 2021.

Municipiul Zalau a identificat ca fiind prioritara continuarea investiţiilor de modernizare in varianta subterana a punctelor de colectare a deşeurilor din zona de blocuri si a
obiectivelor instituţionale si social-culturale din municipiu, demarata in 2017 si continuata in 2019-2020; pana la aceasta data sunt realizate un număr de 21 puncte de colectare în varianta subterana, din total de 92 puncte.

Amplasamentele punctelor ce vor fi supuse modernizării in varianta subterana vor fi stabilite in funcţie de condiţiile de amplasament (retele de utilitati subterane, condiţii de acces, etc), cu consultarea operatorului, prin caietul de sarcini.

In anul 2020, a fost alocata suma de 282,54 mii lei din redeventa aferenta anului 2019 si a fost utilizata suma de 262,82 mii lei, pentru realizarea a 4 puncte de colectare deşeuri in varianta subterana, râmând disponibila suma de 19,72 mii lei. Aceasta suma va fi utilizata in anul 2021 cu aceeaşi destinaţie.

Astfel suma totala estimata a investiţiilor de modernizare a punctelor gospodăreşti in
varianta subterana, in anul 2021, avand ca sursa redeventa aferenta Contractului de
delegare nr. 479/07.12.2016, va fi de 392.879 lei, bani suficienți pentru construirea a 6 noi PG-uri subterane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.