Finanțiștii sunt soluția, nu problema! Cârpeala sacului bugetar nu poate fi acceptată de finanțiști și generează proteste de stradă

 

Lumea se schimbă cu o viteză uluitoare. Inovația, digitalizarea, abordările holistice modifică substanțial modul nostru de a trăi, învăța, juca. Progresul este generat de sisteme puternice în care indivizii și companiile nu mai sunt tratate ca numere. Apar noi meserii, noi specializări și noi moduri de a genera capitaluri. Relațiile dintre instituții și contributorii la buget devin extrem de colaborative pentru a genera progres și bunăstare. Suntem într-o competiție globală cu o clasă politică lipsită de know how, de aptitudini, incapabili să schimbe contractele sociale.

Rolul colectării taxelor, impozitelor și contribuțiilor într-o economie, este esențial. O națiune puternică se
bazează pe bugete substanțiale, sustenabile, pe sisteme economice care să favorizeze dezvoltarea, pe servicii publice măsurabile. O colectare slabă conduce la funcționarea statului în modul de avarie, la mai puțini bani în bănci, la reducerea posibilității de finanțare a celor ce vor să aducă plusvaloare societății în general.
Noi, finanțiștii, am ales o meserie care se practică din convingere, din respect pentru stat și cetățeni. Este o meserie care necesită vocație și formare profesională permanentă, un anumit tip de pregătire, abilități sporite, o anumită predictibilitate și stabilitate.
În contextul în care, România se situează între statele cu cele mai slabe colectări din Europa, 26,6% din PIB, cu un deficit de personal reliefat de raportul, 1 angajat din FISC la aproximativ 100 de contribuabili înregistrați, clasa politică pregătește un set de măsuri anti-finanțiști, menite să șubrezească și mai mult mecanismele bugetare.
Dragi contribuabili, plătitori și în mod cert viitori plătitori de impozite, taxe și contribuții, nu sunteți singuri!
Noi, cei de la Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC), milităm pentru o relație corectă cu dumneavoastră care să asigure acestei țări progres și prosperitate, milităm și luptăm pentru o salarizare decentă a membrilor noștri, pentru egalitatea de șanse, pentru condiții normale de lucru și mai ales pentru asumarea instituțională.
Astfel, ca prim pas în acțiunile noastre sindicale, așa cum am anunțat și prin precedentul comunicat, în perioada următoare, vom picheta sediile sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor (MF) și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din București și din țară, după următorul program:
1. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili – joi 04.05.2023, orele 13,00
2. Direcția Regională Antifraudă Fiscală Alexandria – vineri 05.05.2023, orele 14,00
3. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – luni 08.05.2023, orele 14,00
4. Direcția Regională Antifraudă Fiscală Sibiu – marți 09.05.2023, orele 17,00
5. Direcția Regională Antifraudă Fiscală Deva – miercuri 10.05.2023, orele 17,00
6. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timisoara – joi 11.05.2023 orele 13,00
7. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova -luni 15.05.2023 orele 13,00
8. Direcția Regională Antifraudă Fiscală Constanța, marți 16.05.2023, orele 17,00
9. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, miercuri 17.05.2023, orele 13,00
10. Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, joi 18.05.2023, orele 13,00
Revendicările noastre sunt cu privire la următoarele deficiențe:
– Finanțarea defectuasă a activității profesionale, sănătății și securității la locul de muncă;
– Discrepanțele salariale existente în instituții (prag de până la 25% doar la salariul de bază, la care se adaugă și sporuri specifice, în condiții similare de muncă și pregătire/specializare);
– Condițiile de lucru inadecvate, pe alocuri sub standardele de decență;
– Impunerea de obiective instituționale unui personal subdimensionat (locații deservite de doar 4-5 persoane);
– Îngrijorări cu privire la neimplicarea angajatorilor/ordonatorului principal de credite în susținerea finanțiștilor pentru o poziționare corectă în noua lege a salarizării, lipsa dialogului social cu privire la acest subiect;
– Lipsa deciziei politice de a se demara elaborarea unui Statut al finanțistului, similar cu al altor categorii de funcționari care desfășoară activități specifice, precum activitatea desfășurată de angajații sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor;
– Pregătirea profesională continuă este deficitară;
– Necorelarea fișelor de post cu realitățile activității desfășurate;
– Sisteme informatice și structuri IT , greoaie, uzate moral;
– Necorelări salariale în concordanță cu actualele restricții/ incompatibilități și răspunderi suplimentare pentru diferite categorii de finanțiști (cu referire la proiectul de act normativ ce privește responsabilizarea suplimentară a inspectorilor fiscali și imputarea cheltuielilor de judecată acestora în solidar cu instituția);
Observăm că la nivelul clasei politice până și legile fizicii sunt diferite: gravitația pare a fi mai mare. Totul
este greu: greu de gândit, greu de implementat, greu de explicat, greu de asumat.
În contextul în care sistemele actuale, cârpite și nereformate, generează colectarea a doar un sfert din PIB, de ce nu procedăm invers?
O finanțare corectă a activității finanțiștilor care să ducă la o colectare spre 37% din PIB, înseamnă digitalizare, sisteme de management moderne, respect, susținerea și formarea profesională continuă a finanțiștilor, îmbunătățirea comunicării instituționale cu contribuabilii, salarizare adecvată în concordanță cu complexitatea muncii, a riscurilor suplimentare asumate. Efectul de multiplicare produs de aceste măsuri este în opinia Sindicatului Național Finanțe Publice SindFISC, pentru guvernanți, soluția de a avea la dispoziție resurse bugetare sustenabile pentru finanțarea corectă, atât a mediului privat cât și bugetar.
Comunicat de presă SindFISC
Nicolae-Liviu Toader, Președinte

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *