Florin FLORIAN: ”Îmi pasă și de Educație, și de Mediul de Afaceri, și de Agricultură. Am identificat nevoi reale și soluții argumentate”

Educația reprezintă un domeniu vital pentru societate. Convingerea mea este că o generație educată, căreia i s-au transmis valori morale, culturale și istorice solide, va fi o generație de cetățeni activi, bine informați, capabili să-și apere drepturile și libertățile și să-și asume un viitor mai bun în societate! Și mai cred că investițiile în educație nu sunt cheltuieli; sunt datoria noastră pentru ce vrem să lăsăm județului de mâine.

În Sălaj avem nevoie de investiții în Educație pentru a o adapta la nevoile mediului de afaceri și, inclusiv, la nevoile Agriculturii. Scopul este acela de dezvolta județul prin acțiuni integrate.

Iar prima dintre acțiunile pe care îmi doresc să o concretizez este dezvoltarea și promovarea învățământului dual (profesional). Este una dintre nevoile identificate în urma multiplelor discuții cu specialiști din învățământ, din mediul de afaceri, cu asociații profesionale, cu agricultori.

Toți au nevoie de forță de muncă bine pregătită, calificată.

Dezvoltarea învățământului dual (profesional), investiție integrată pentru tot județul

Județul Sălaj se confruntă în acest moment cu o realitate tristă: pe de-o parte avem o rată a șomajului ridicată și aproximativ constantă, iar pe de altă parte, companiile locale indică un deficit de forță de muncă în creștere și apelează la muncitori străini.

Factorii care influențează fenomenul descris anterior sunt numeroşi, unul fiind lipsa corelării ofertei educaționale cu cerințele economiei locale.

Am argument datele publicate de specialiști privind opțiunile educaționale ale elevilor de clasa a VIII-a și am datele prezentate de mediul de afaceri și de agricultori, culese în urma discuțiilor applicate pe care le-am avut.

În ultimii trei ani școlari, datele arată că 60 la sută dintre elevii care doresc să urmeze învățământul profesional aleg profilul tehnic și 40 la sută serviciile.

Motivele invocate de elevii care optează pentru liceul profesional de 3 ani sunt calificarea într-o meserie și angajarea într-un termen scurt. Cartografierea abilităților cognitive ale elevilor de clasa a VIII-a arată că un procent mare al elevilor au abilități potrivite pentru profilul tehnic.

Avantajele promovării învățământului dual privesc atât elevii cu aptitudini tehnice care au posibilitatea să și le dezvolte și să le valorifice rapid prin angajare, cât și antreprenorii care își asigură forță de muncă.

Tinerii sunt de multe ori prinși în cercul vicios care vizează experiența și primul loc de muncă. În căutarea unui prim loc de muncă, li se cere experiență profesională pe care evident nu au cum să o dețină fiind vorba de angajarea la primul loc de muncă.

Învățământul dual țintește exact această problemă având un impact semnificativ în promovarea ocupării tinerilor. Acest tip de învățământ e benefic și pentru reducerea ratei abandonului școlar deoarece, atât antreprenorul formator, cât și instituția publică parteneră, pot oferi burse care îi vor stimula pe elevi să frecventeze școala.

O analiză a Ministerului Educației concluzionează că rata de inserție pe piața muncii a absolvenților de învățământ dual din anul 2020, în România, a fost de 53 la sută (32 la sută s-au angajat la operatorul economic formator în dual și 21 la sută la alți operatori economici neimplicați în program).

Dezvoltarea acestei forme de învățământ ajută și la frânarea depopulării zonelor rurale prin oferirea unei alterative la alegerea de a pleca din țară în căutarea unui loc de muncă.

În Sălaj, persoanele care aleg să plece în altă țară în căutarea unui loc de muncă provin, în proporție de 54 la sută din mediul rural, iar 47 la sută dintre ei au studii liceale. Această realitate demonstrează că persoanele din mediul rural care s-au oprit la studiile liceale (nu au urmat o formă de învățământ profesională/ nu au continuat cu educația universitară) întâmpină dificultăți în integrarea pe piața muncii și aleg plecarea.

Și rezultatele recensământului indică faptul că învățământul profesional nu este o prioritate și nu este promovat suficient deși reprezintă o oportunitate fezabilă pentru problema subocupării și subutilizarea resursei de muncă.

Învățământul dual poate educa și redirecționa forța de muncă către operatorii economici locali ținând cont că avem cel mai mare procent din regiune al persoanelor care lucrează în alt județ față de cel de reședință!, respectiv 7 la sută, când media pe regiune este de 3 la sută. Dintre cei care aleg să lucreze în alt județ, 72 la sută provin din mediul rural.

Este nevoie de o revalorizare a școlilor profesionale, în special în sistem dual, printr-o implicare fermă atât a companiilor private care se confruntă cu lipsa de personal, cât și a instituțiilor publice care pot reduce cheltuielile cu persoanele expuse riscului sărăciei și la excluziune socială. Cum? Prin implementarea unor măsuri educaționale care să corespundă atât cerințelor pieței, cât și realității sociale a județului.

Propunerea mea este încheierea de parteneriate solide cu primăriile, asociațiile din agricultură și industrie; calificarea tinerilor în meseriile identificate, în baza parteneriatului; angajarea imediată a absolvenților; stimularea elevilor prin facilități și burse.

Unitățile de învățământ identificate pentru dezvoltarea învătământului dual profesional sunt Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei și Liceul Tehnologic ”Ioanchim Pop” Ileanda cu specializări pentru domeniul agricol (mecanici, tehnicieni); Liceul Tehnologic ”Voievod Gelu” Zalău, cândva o resursă de forță de muncă calificată, pentru diversificarea ofertei educaționale pentru servicii şi industrie.

Pentru Șimleu Silvaniei și Zalău, există posibilitatea asigurării cazării la internate, iar la toate trei, stimularea elevilor prin oferirea de burse. La Ileanda, se poate asigura transport pentru elevii din comunele învecinate.

Un mare plus este acela că, la absolvirea studiilor, se oferă contract de muncă cert.

Centrul de educație ”EXCELSIOR”, un pion necesar pentru accesul tuturor la excelență

Sălajul are nevoie de un centru în care să aibă acces la excelență – prin dezvoltarea de noi competențe – toți elevii, inclusiv cei din mediul rural, studenții, cadrele didactice, inclusiv tinerii care au părăsit sistemul de protecție socială și cei din comunităţile vulnerabile.

Prin parteneriat cu Casa Corpului Didactic sau chiar cu universități, și cadrele didactice pot participa aici la cursuri de formare și dobândire de metode de predare non-formale pe care să le aplice la clasă.

Centrul Excelsior va putea găzdui olimpiade și concursuri, iar locația căreia doresc să-i redau viață este fosta Tabără Meseș.

Știu și cum: în baza unui parteneriat cu Sindicatul Liber din Învățamânt, Consiliul Județean poate investi în reabilitarea clădirii și adaptarea spațiilor la specificul activităților care se vor organiza aici, de către instituțiile sau asociațiile de profil.

Avem sute de copii și tineri cu performanțe școlare și putem să multiplicăm performanța lor cu acei copii care-și doresc excelență, dar nu beneficiază de resurse.

Noi facilităm accesul la educație altfel prin punerea în valoare a unei foste tabere și darea ei în folosul viitorului acestui județ.

Aici vor avea spații de cazare, spații de învățare modernă și vor putea beneficia de pregătire toți cei dornici să își dezvolte noi competențe.

Comandat de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Sălaj, realizat de SC Monitorul de Salaj Media SRL. CMF 21240002

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *