Guvernul României a adoptat o serie de măsuri de protecție care trebuie respectate de toată lumea; elevi, profesori și părinți

Elevii se întorc la școală începând de luni, 8 februarie! Învățământul primar și cel din grădinițe va fi reluat, cu prezență fizică, în aproape toate localitățile din România. Este necesară respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite de Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății.
Măsurile de organizare a activității:
⚫Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;
⚫Spălarea/dezinfectarea mâinilor;
⚫Organizarea circuitelor în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare/ieșire și de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ
⚫La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini
⚫Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțare fizică de minim 1 metru între elevi, acolo unde este posibil
⚫Este interzis schimbul de obiecte personale (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării) și nu vor consuma în comun alimente sau băuturi
⚫ Aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei
⚫Se recomandă evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacțiune strânsă între elevi
⚫ Accesul părinților/însoțitorilor va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.
⚫Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite
⚫Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanţării fizice.
Despre testarea elevilor
⚫Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităților școlare.
⚫În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, aceștia vor fi conduși într-un spațiu izolat și vor fi contactați părinții. În cazul în care există consimțământul părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal.
⚫Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.
Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:
⚫cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs
⚫colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât și cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz.
Cine poate continua cursurile online:
⚫Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ aflat în grupa de risc poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant
⚫Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor
⚫Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal.
⚫Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, care optează pentru participarea la cursuri, în funcție de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.
Când se suspendă cursurile în format fizic: 
⚫La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile.
⚫La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contacților acestuia.
⚫La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal, se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile.
⚫La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *