Liceul Ortodox Sf. Nicolae din Zalău va beneficia de o rețea modernă de internet, sistem video și antiefracție

Municipiul Zalău a semnat în data de 29.08.2018, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contractul de finanţare nr. 2904, pentru obiectivul de investiţii: “Creşterea eficienţei energetice a Liceului Ortodox Sf.Nicolae din municipiul Zalău”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice.

In baza Contractului de lucrări nr. 10671/18.02.2020, încheiat cu Municipiul
Zalău, SC PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL, executa lucrările aferente obiectivului
de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a Liceului Ortodox Sf. Nicolae din
municipiul Zalău”.

Prin adresa nr. 66/09.02.2021, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 8077/09.02.2021, unitatea de învăţământ, Liceul Ortodox Sf Nicolae, ne solicită să luăm în considerare propunerile/solicitările legate de anumite lucrări care se impun în vederea eficientizării şi modernizării spaţiilor din unitate, care nu fac parte din categoriile de lucrări aferente realizării obiectivului de investiţii: “Creşterea eficienţei energetice a Liceului Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalău ”, motiv pentru care aceste lucrări nu se pot realiza în baza Contractului menţionat, respectiv:

– montarea în sălile de clasă, a reţelei de internet, necesare desfăşurării orelor on
line având în vedere contextul actual al pandemiei generate de COVID19;
– reabilitarea sistemului antiefracţie şi extinderea lui şi montarea sistemului de
supraveghere video (îngropat), conform Analizei de Risc la securitatea fizică.

In cadrul proiectului finanţat prin POR, s-au cuprins lucrări de refacere integrală
a finisajelor interioare, motiv pentru care considerăm justă şi oportună solicitarea
Liceului Ortodox de a realiza lucrările menţionate anterior, înaintea executării lucrărilor
de finisaje.

Lucrările pentru realizarea reţelei de internet solicitate de unitatea de învăţământ
sunt indispensabile unui proces educaţional performant, mai ales în contextul actual al
pandemiei, iar cele de realizare a sistemelor antiefracţie şi de supraveghere video sunt
necesare, în contextul unui proces de învăţământ modem. Valoarea totală estimată a acestor lucrări este de 91.623,66 lei fără TVA, respectiv 109.032,16 lei cu TVA.

„Având în vedere cele menţionate, propunem spre aprobare Consiliului Local Zalău executarea lucrărilor de realizare a reţelei de internet, de reabilitare şi extindere a sistemului antiefracţie şi de montare a sistemului de supraveghere video la Liceul Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalău, la valoarea totală de 109.032,16 lei cu TVA, prin cuprinderea în Bugetul municipiului Zalău şi în Lista de investiţii provizorie a municipiului Zalău pe anul 2021, a unei noi poziţii la capitolul 65.02 învăţământ, capitolul B Lucrări noi, cu suma de 110,00 mii lei, având denumirea ”Realizarea reţelei de internet, reabilitarea sistemului antiefracţie, extinderea luişi montarea sistemului de supraveghere video la Liceul Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalău”, a transmis primarul Zalăului, Ionel Ciunt. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *