Liceul reformat „WESSELENYI” din Municipiul Zalău, în haină nouă

Beneficiarul Municipiul Zalău a finalizat proiectul ”Creșterea eficienței energetice a LICEULUI REFORMAT „WESSELENYI” din municipiul Zalău”, SMIS 110346, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri publice.
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirilor publice la nivelul municipiului Zalău, respectiv la nivelul infrastructurii educaționale și de a contribui în mod direct la reducerea consumului de energie din surse convenționale și la reducerea emisiilor de CO2 eliberate în atmosferă în timpul activităților umane.
Rezultatele vizate de proiect se referă la scăderea consumului de energie primară cu cca. 77%, creșterea consumului de energie specifică din surse regenerabile cu cca. 33%, reducerea consumului de gaze cu efect de seră cu peste 80%.
Lucrările principale care au condus la eficientizarea energetică, după cum au fost incluse în auditul energetic, se referă la: anveloparea clădirii cu termosistem și refacerea finisajelor exterioare; modernizarea instalațiilor sanitare, termice și electrice; refacerea șarpantei; recompartimentări interioare pentru amenajarea grupurilor sanitare accesibile persoanelor cu dizabilități la parterul clădirii; realizarea unor nișe interioare pentru deschiderea ușilor înspre exterior/coridor; refacerea finisajelor interioare; realizarea a doua rampe de acces pentru persoane cu dizabilități; refacerea parțială a trotuarelor de protecție perimetrale clădirii; Din punct de vedere al utilizării de energie din surse regenerabile, sistemul de incălzire s-a instalat o pompă de căldură de tip aer-apă, cu ciclu reversibil, care folosește agent frigorific nepoluant. Durata lucrărilor a fost de peste 17 luni.
Beneficiile rezultate din derularea investiției sunt: desfășurarea actului educațional în condiții îmbunătățite prin creșterea confortului; reducerea costurilor la întreținere cu încălzirea clădirii, dar și cele vizând consumul de apă; îmbunătățirea esteticii arealului unde se află amplasată școala.
Valoarea totală a proiectului este 4.236.849,07 lei cu TVA, din care contribuția FEDR 1.819.602,22 lei cu TVA, contribuția bugetului național 278.292,11 lei cu TVA, contribuția locală (cheltuieli eligibile și neeligibile) este 2.138.954,74 lei cu TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *