Municipiul Zalău va avea prima stație de încărcare electrică pentru auto, amplasată lângă Casa de Cultură a Sindicatelor

Prin adresa Asociaţiei pentru Electromobilitate din România AERO înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 47482 din 31.08.2020 se propune încheierea unui parteneriat pentru instalarea unei staţii de încărcare pentru vehicule electrice.
Conform propunerii AERO, atribuţiile participanţilor la acest parteneriat sunt următoarele:

– asociaţia furnizează staţia de încărcare fără costuri şi asigurară mentenanţa acesteia pe toată durata
de viaţă;
– Municipiul Zalau asigură conexiunea de la tabloul electric la staţia de încărcare, dar aceasta poate fi suportat şi de către asociaţie;
– Municipiul Zalau asigură contravaloarea energiei electrice consumate de către utilizatori dar poate fi acoperită şi de către utilizatori.

Oportunitatea acestei investiţii este data de faptul ca aceasta contribuie la reducerea emisiilor de C02 si a poluării datorate transportului in Municipiul Zalau, precum si faptul ca aceasta este furnizata fara costuri, avand acoperite si costurile de mentenata.

Costurile maximale( 24 ore de funcţionare zilnic) pentru asigurarea funcţionării staţiei de
încărcare lunare/ anuale (calculate la preţul de furnizare din anul 2021) sunt de 8.508,88 Ici/luiia fara TVA( 10.125,57 lei/lună cu TVA ), respectiv 102.106,56 Ici/an, fara TVA (121.506,81 lei/an cu TVA).

Pentru primul an de funcţionare se estimează o perioada de funcţionare de 4 ore/zi, rezultând un cost de 1.418,25 Iei pe luna fără TVA, respectiv 1.687,72 Ici pe lună cu TVA.
Costurile cu lucrarea de bransare la energie electrica sunt estimate la 7200 lei, fara TVA ( conformi datelor furnizate de Distribuţie Energie Electrică România-Sucursala Zalău , la care se adauga ccca 1000 lei costuri cu autorizarea lucrărilor, care in conformitate cu prevederile legislative in vigoare se suporta de către operatorul de distribuţie a energiei electrica. Municipiul Zalau va avea obligaţia de plata a costurilor cu tariful de emitere aviz de racordare in suma de 83,30 lei si tariful de racordare-receptie lucrări, in suma de 130,90 lei, deci un cost total de 214,2 Iei.

Pentru promovarea transportului electric, propunem acoperirea consumului cu energia din bugetul / local pentru primul an de funcţionare al stafiei, urmând ca ulterior sa stabilim modul de asigurare a plaţii energiei.

Menţionăm faptul că Municipiul Zalău implementează un proiect cu finanţare nerambursabila prin Administraţia Fondului pentru Mediu de achiziţionare si instalarea a unor staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în două locaţii diferite şi anume parcarea din spatele sediului primăriei precum şi parcarea din zona sălii de sport „Gheorghe Tadici”.

„Având in vedere cele de mai sus, in temeiul art. 136, alin.l din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, imi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotarare si solicit Consiliului Local al Municipiului Zalau, sa analizeze si sa hotarasca cu privire la adoptarea acestuia, astfel:
1) Incheierea parteneriatului, respectiv semnarea contractului de comodat cu Asociaţia pentru Electromobilitate din România AERO, prevăzut in Anexea 1 .
2) Amplasarea statici in parcarea din zona Casei de Cultura a Sindicatelor, str..9 Mai, urmărirea executării de către operatorul de distribuţie a energiei electrice a branşamentului staţiei de încărcare la
reteua de energie eîectrîca~si plata costurilor cu tariful de emitere aviz de racordare in suma de 83,30 lei si tariful de racordare-receptie lucrări, in suma de 130,90 lei, deci un cost total de 214,2 lei din bugetul local.
3) Acoperirea din bugetul local, pentru primul an de funcţionare a statici, a sumei aferente
consumului de energie electrica estimat la 4 ore de funcţionare pe zi, în valoarea de 1.418,25 lei pe luna fără TVA, respectiv 1.687,72 lei pe lună cu TVA, respectiv 17.019 lei/an fara TVA (20.252,61 lei cu TVA) urmând a se stabili ulterior modul de acoperire a consumului pentru următorii ani”, iniţiator, primarul Municipiului Zalău, Ionel Ciunt.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *