Proiectele de hotărâre dezbătute în ședința Consiliului Local Zalău

Ordine de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 19 ianuarie 2023, orele 09,00 .

Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 16 decembrie 2022 și 27 decembrie 2022, precum și a Ordinii de zi pentru ședința ordinară din 19 ianuarie 2023

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada ianuarie – martie 2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru reglementarea unei noi zone de instituții și servicii de interes public cu funcțiuni complementare, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în Pășunea Șes Mic, Șes Mare din Parcela Repaus” situat în extravilanul Municipiului Zalău, beneficiar Municipiul Zalău.

Documentatie

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău – activitatea de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 66 din 31 martie 2022 și modificat prin HCL nr. 220 din 30 iunie 2022.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate bugetului local al Municipiului Zalău de către S.C. Malgo S.R.L.

5.Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a dobândirii calității de parte în Consorțiul Școlar Silvania-Șincai-Eminescu-Bărnuțiu de către Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Zalău și Grădinița cu Program Prelungit ”Piticii Isteți” Zalău.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a contractelor de parteneriat pentru învățământul DUAL, la Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul” pentru anul școlar 2023-2024.

anexa 1; anexa 2; anexa 3;

7.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de iluminat public din Municipiul Zalău, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/21.06.2022 și completate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 456/16.12.2022.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 21.06.2022 pentru serviciile/activitățile prestate de S.C. Citadin Zalău S.R.L., în baza Contractelor de delegare nr. 36269/10.08.2010, nr. 60247/01.08.2022 și nr.67363/30.08.2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *