REPORTAJ | Anul 2023 vine cu multe proiecte și investiții pentru Comuna Băbeni

Dorel Vancea, primarul Comunei Băbeni a câștigat alegerile locale din septembrie 2020 și se află la al 6-lea mandat. Vancea este la conducerea Primăriei Băbeni din anul 2000, iar timp de un mandat în 1996-2000 a fost viceprimarul comunei. Din anul 1988 și până în 1996 a lucrat în administrație, acumulând o vastă experiență. Dorel Vancea are 54 de ani și este căsătorit.

Comuna Băbeni este compusă din 5 localități și o populație de 1519 locuitori: Băbeni (centru de comună), Ciocmani, Poienița, Cliț, Piroșa.

 

I. Proiecte de investiții finalizate

1. Crește eficienței energetice a Sistemului de Iluminat public în comuna Băbeni – valoarea totală a investiției – 328.166 lei, proiect depus la AFM București, finalizat în anul 2022.

2. Reabilitarea sistemului de colectare a apelor pluviale pe străzi Comuna Băbeni, proiect depus la AFIR Satu-Mare, finanțare din fonduri europene și buget local. Valoarea investiției 1.270.000 lei. Proiect finalizat în anul 2022.

3. Modernizare străzi în comuna Băbeni, proiect finanțat prin PNDL 1 și buget local, valoarea investiției 4.500.000 lei. Proiect finalizat în anul 2022.


II. Proiecte de investiții aflate în derulare

1. Construire teren multisport cu suprafață tartan în localitatea Băbeni – valoare investiție 310.000 lei, de la bugetul local. Lucrările sunt în execuție și au termen de finalizare anul 2023.

2. Construire capelă mortuară în locatitatea Băbeni – valoarea investiției 420.000 lei, finanțare bugetul local. Lucrările sunt începute și au termen de finalizare anul 2023.

3. Asfaltare drumuri comunale DC29, DC26 și străzi în comuna Băbeni (lungime 4,5 km), proiect finanțat prin PNDL 1. Valoarea estimată a investiției 13.600.000 lei. Termen de finalizare 2023.


III. Proiecte de investiții care au asigurată finanțarea 

1. Construire Stații de Reîncărcare vehicule electrice în localitățile Băbeni și Ciocmani – valoarea totală a investiției 847.728 lei, proiect depus pe „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” – sursa de finanțare AFM București. Este vorba de achiziționarea a 4 stații de încărcare a autoturismelor electrice – 2 stații în Băbeni, 2 stații în Ciocmani.

2. Reabilitare termică și eficientizare energetică a clădirilor publice în comuna Băbeni – voloarea totală a investiției 2.112.633 lei, proiect depus la Ministerul Dezvoltării, aprobat în anul 2022 – PNRR – Runda 1 – C10-I3-1290 (sediul Primăriei și Cămin Cultural Băbeni).

3. Reabilitare moderată a clădirilor publice, clădirea Școlii Gimnaziale Băbeni – valoarea investiției – 2.618.766 lei, proiect depus la Ministerul Dezvoltării, aprobat în anul 2022, luna decembrie, PNRR – Runda II – C10 – I3 – 2784.

4. Sistem inteligent de managent al datelor spațiale în comuna Băbeni, pentru integrarea acestor date într-o soluție GIS – valoarea investiției 318.000 lei, cerere de finanțare depusă la Ministerul Dezvoltării, luna decembrie, PNRR – Runda II – C10 – I.1.2.

5. Înființare Rețea de canalizare menajeră în localitățile Băbeni și Ciocmani, proiect depus la Ministerul Dezvoltării Programul Anghel Saligny, finanțat de la bugetul de stat, aprobat în anul 2022. Valoarea investiției 2,8 milioane lei. Proiectul este în curs de implementare.

6. Alimentare cu apă potabilă în localitatea Cliț, proiect finanțat prin Compania de Apă Sălaj – Cluj și buget local, valoarea estimată a investiției – (etapa I 2.400.000 lei, termen de finalziare anul 2023) și (etapa II-a valoare estimată a investiției 1.500.000 lei, termen de finalizare anul 2024). Beneficiari 120 gospodării.

Prima etapă cuprinde construirea unui rezervor de apă, stație de epurare, rețeaua stradală în localitatea Cliț. A doua etapă prevede realizarea legăturii de la rezervorul de apă la rețeaua de apă realizată prin POIM. Lucrările de aducțiune a apei de la Cluj prin POIM sunt realizate în proporție de 95% și sunt cuprinse localitățile Băbeni și Ciocmani.

7. Construire capelă mortuară în localitatea Ciocmani, proiect finanțat de la bugetul local în anul 2023, valoare 450.000 lei. Termen de finalizare 2023-2024.

8. Construire capelă mortuară în localitatea Poienița, finanțat de la bugetul local în 2023, valoare 370.000 lei.

9. Construire capelă mortuară în localitatea Cliț, finanțat de la bugetul local în 2024, valoare 360.000 lei.


IV. Proiecte de investiții de viitor

1. Modernizare drumuri de interes local în comuna Băbeni, lungime 5,8 kilometri. Proiectul are studiul de fezabilitate finalizat și urmează să fie identificată o sursă de finanțare.

2. Reabilitare, modernizare și extindere Cămin Cultural Cliț, depus la CNI București și aprobat în lista sinteză în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social – subprogramul Asezăminte culturale.

3. Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Băbeni și Comuna Lozna.

4. Parc fotovoltaic în comuna Băbeni. Proiectul este în pregătire, se lucrează la documentație și va fi depus pe PNRR.

5. Înființare rețea de apă potabilă și canalizare menajeră în localitățile Poienița și Piroșa.

6. Reactualizare PUG al comunei Băbeni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *