Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Zalău va fi reabilitată, modernizată și extinsă prin CNI

Consiliul Județean Sălaj a încheiat, în data de 03.02.2021, contractul pentru proiectare și execuție pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare SECȚIE DE PSIHIATRIE din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”, ceea ce presupune reabilitarea, modernizarea și dotarea corpului existent, construirea și dotarea unui corp nou și crearea căii de acces între cele două corpuri.
Pentru acoperirea necesarului de servicii psihiatrice a întregului județ este necesară creșterea structurii funcționale a acestei Secții de psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, respectiv a suplimentării numărului de paturi, fapt ce impune extinderea clădirii existente. În cadrul proiectului se urmărește realizarea următoarelor lucrări: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea construcției existente, unde vor fi acordate servicii medicale de specialitate pentru 20 pacienți cronici (10 bărbați + 10 femei).
Lucrările de intervenţie propuse a se executa potrivit Studiului de Fezablitate existent sunt: amenajarea spaţiilor existente (în saloane cu 2 paturi, cabinete medicale şi alte spaţii necesare), reabilitarea acestora şi dotarea lor cu mobilier de specialitate;
Extinderea construcției existente cu un nou corp de clădire, cu regim de înălţime D+P, care va găzdui un numar de 40 de paturi pentru bolnavii acuți adulți (separate pe sexe) și 20 de paturi de bolnavii acuţi copii.
Acest corp de clădire va cuprinde toate spaţiile necesare desfăşurării activităţii medicale şi va fi dotat conform prevederilor Ordinului 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare şi asigurarea standardelor de calitate a serviciilor medicale din cadrul secţiei de Psihiatrie; Realizarea legăturii (coridoare) dintre corpul existent și corpul nou pentru asigurarea circuitului funcţional şi flexibil al cadrelor medicale.
Valorea investiţiei este estimată la aproximativ 27 milioane lei (inclusiv TVA), durata contractului fiind de 36 de luni din care: 5 luni servicii de proiectare faza PAC, PT și Detalii de execuție și 24 de luni execuția efectivă a lucrărilor.
Această investiției a fost propusă spre finanțare în cadrul Companiei Naționale pentru Investiții (CNI).

One thought on “Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Zalău va fi reabilitată, modernizată și extinsă prin CNI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *