Senatorul Kovács Irina explică noile reguli pentru bursele elevilor în anul școlar 2023-2024

Senatorul Kovács Irina, vicepreședintele comisiei de învățământ din Senat ne-a informat cu privire la tipurile de burse pe care le primesc elevii în acest an școlar și la schimbările față de anii precedenți.

Astfel, începând cu publicarea noii metodologii de acordare a burselor pentru elevi impuse de intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 se vor acorda următoarele tipuri de burse:

 1. a) bursă de excelență olimpică I;
 2. b) bursă de excelență olimpică II;
 3. c) bursă de merit;
 4. d) bursă socială;
 5. e) bursă tehnologică

Elementele de noutate fată de anii școlar precedenți:

 • bursele de merit: se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; acolo unde situația o impune, potrivit metodologiei, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;
 • bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs (în acest caz, bursele se plătesc începând cu luna februarie, inclusiv pentru luna ianuarie, până la finalul anului școlar);
 • bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional;
 • bursele de merit se acordă și pentru premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor școlare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;
 • bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv pentru elevii cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.
 • Elevii din învățământul primar de stat nu mai iau din acest an decât burse sociale.

Valoare burselor:

 • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
 • Bursă de excelenţă olimpică II:700 lei
 • Bursă de merit: 450 lei
 • Bursă socială: 300 lei
 • Bursă pentru mame minore : 700 lei
 • Bursă tehnologică: 300 lei

Bursele se pot cumula:

Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa tehnologică. Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa socială. Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse.

Detalii despre Metodologia de acordare a burselor – click AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *