Tabăra de la Tusa, comuna Sâg intră în patrimoniul Consiliului Județean și va fi modernizată

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu-Iancu Sălăjanu vrea să preia de la Comuna Sâg tabăra de la Tusa și o clădire din Municipiul Zalău pentru a realiza un complec sportiv și de agrement destinat practicării sportului de masă.

Consiliul Județean își propune ca să investească sume importante și să modernizeze tabăra de la Tusa, inclusiv cu dotările necesare, parcare, iar la Zalău să modernizeze clădirea existentă și să o transforme într-un complex pentru acțiuni de ceremonie și găzduire a delegațiilor.

„În considerarea necesității şi în vederea asigurării condițiilor optime derulării activităților sportive în cadrul programelor și competițiilor sportive destinate practicării sportului de masă la nivel de amatori în județul Sălaj, s-au conturat premisele cuprinderii în planul de investiții al Consiliului Județean Sălaj, a unui complex sportiv și de agrement, împreună cu utilitățile și dotările aferente, inclusiv locuri de parcare, pe raza comunei Sâg, sat Tusa, precum și a unui complex pentru acțiunile de ceremonie și găzduire a delegațiilor care tranzitează sau vizitează comunitatea, pe raza municipiului Zalău.

Pentru realizarea acestei investiții, datorită faptului că în patrimoniul județului nu se
regăsesc terenuri care să corespundă și să permită, din punct de vedere al întinderii, al
amplasamentului și al configurației, atingerea scopului propus, am adresat Ministerului Tineretului și Sportului solicitarea de a analiza și de a exprima un punct de vedere de principiu cu privire la posibilitatea transmiterii în proprietatea publică a Județului Sălaj, din domeniul public al statului și din administrarea ministerului, respectiv a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sălaj, a imobilelor și suprafețelor de teren necesare realizării investițiilor de utilitate publică județeană situate pe raza comunei Sâg, sat Tusa (Tabăra Tusa) și pe raza municipiului Zalău, str. Corneliu Coposu nr.77, construcțiile nefiind utilizate în scopul desfășurării activității, iar prin adresa nr.7417/30.07.2021, înregistrată sub nr.14597/06.08.2021, a fost exprimat acordul de principiu cu privire la demararea procedurii de transmitere a dreptului de proprietate”, se arată în referatul de aprobare semant de președintele CJ Sălaj, Dinu-Iancu Sălăjanu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.