UAT Jibou – Anunţ de participare proiecte cultură, educaţie și social

 

Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Jibou, Piața 1 Decembrie1918, nr.16, județul Sălaj, telefon 0260/644558, fax. 0260/641300, email: primaria_jibou@yahoo.com.

Orașul Jibou invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educaţie și social.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/ educație/ social, pe anul 2023 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 65.000.lei, defalcat pe domeniul cultură și educaţie 40.000 lei, domeniul social 25.000 lei.

3. Durata proiectelor: până în data de 31.12.2023.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 26.06.2023, ora 09. 00.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: la Registratura ORAȘULUI JIBOU, Piața 1 Decembrie 1918, nr.16, Jibou, județul Sălaj.

6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 27.06.2023-30.06.2023.

Primar Ing. Dan Ghiurco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *