Vezi proiectele de hotărâre care vor fi dezbătute în ședința Consiliului Județean Sălaj

Vineri, 23 iulie 2021, de la ora 09:00, în sala de ședințe “Dialoguri Europene” a instituției, se va desfășura ședința ordinară a Consiliul Județean Sălaj, având următoarea ordine de zi:

1. Depunerea jurământului de către un consilier județean supleant validat
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Județean, pe semestrul I 2021
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gârbou pentru realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență pe drumul județean DJ 108 S, km: 26+546 – 31+464
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Zalha pentru realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență pe drumul județean DJ 108 S, km:21+100 – 26+546
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de intervenție (reabilitare) DJ 109: lim. jud. Cluj – Dragu, pe porțiunea de drum între km 31+976 – km 32+610” – faza P.T.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, actualizat
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor în cadrul programului de finanțare ”Protecţia monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr.1 Zalău
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 2 Zalău
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Şimleu-Silvaniei
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Jibou
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Cehu-Silvaniei
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *