Vezi unde sunt cele 11 posturi vacante ajutor șef de post din IPJ Sălaj, cu încadrare directă

Concurs pentru ocuparea a unui număr de 11 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează :

– Secția 2 Poliție Rurală Sînmihaiu Almașului, Postul de Politie Comunal Fildu de Jos, ajutor șef post, poziția 445 în statul de organizare al unității;

– Secția 4 Poliție Rurală Ileanda, Postul de Politie Comunal Letca, ajutor șef post, poziția 496 în statul de organizare al unității;

– Secția 4 Poliție Rurală Ileanda, Postul de Politie Comunal Poiana Blenchii, ajutor șef post, poziția 508 în statul de organizare al unității;

– Secția 4 Poliție Rurală Ileanda, Postul de Politie Comunal Zalha, ajutor șef post, poziția 517 în statul de organizare al unității;

– Secția 5 poliție Rurală Hida, Postul de Politie Comunal Dragu, ajutor șef post, poziția  533 în statul de organizare al unității;

– Secția 6 Poliție Rurală Crasna, Postul de Politie Comunal Cizer, ajutor șef post, poziția 548 în statul de organizare al unității;

– Secția 6 Poliție Rurală Crasna Postul de Politie Comuna Sâg, ajutor șef post, poziție  561 în statul de organizare al unității;

– Secția 7 Poliție Rurală Nușfalău, Postul de Politie Comunal Halmășd, ajutor șef post, poziția 578 în statul de organizare al unității;

– Secția 7 Poliție Rurală Nușfalău Postul de Politie Comunal Plopiș, ajutor șef post, poziția 592 în statul de organizare al unității;

-Secția 8 Poliție Rurală Sărmășag, Postul de Politie Comunal Chieșd, ajutor șef post, poziția 609 în statul de organizare al unității;

– Secția 8 Poliție Rurală Sărmășag Postul de Politie Comunal Măeriște, ajutor șef post, poziția 612 în statul de organizare al unității.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
 17. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

Detalii aici – https://sj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-incadrare-directa-11-posturi-vacante-ajutor-sef-post-ipj-salaj

One thought on “Vezi unde sunt cele 11 posturi vacante ajutor șef de post din IPJ Sălaj, cu încadrare directă

 1. Am văzut anunțul că s-a scos la concurs un post pentru Postul de poliție din comuna Zalha și n-am putut să nu mă întreb dacă n-o fi cu dedicatie pentru Revnic Alina care -a întocmit la soluționarea petitiei mele depusă la Parchetul de pe lângă Judecatoria Jibou inrrgistrata cu nr.207/VIII/1/2021 un raspuns interesant nr.123530 din 15.07.2021,semnat de șeful secției din Ileanda și șeful Poliției Jibou.Cica am reclamat „faptul că nu Primăria Zalha nu va pune in posesie cu o suprafață de teren moștenită după Beldean Augustin” și va comunicăm uurmatoarele”pentru a fi pusă în posesie cu suprafața de teren cerută de dvs.,este necesar să vă angajați un topograf și să suporteri cheltuielile pentru măsurătorile topografice a suprafeței de teren la care faceti referire,iar apoi unitatea reclamată de dvs.va întocmi actele necesare pentru punerea în posesie și emiterea Titlului de proprietate, conform legii,sesizarea dvs.neincadrinfu-se la nicio faptă de natură penală sau contravențională.”A reprodus ce i-au comunicat cei de la Primărie că doar ei reprezintă o autoritate a Statului,nu s-a interesat ce spune Legea și că dosarul conținea o copie a unei Sentințe judecătorești definitive și executorii și alte dovezi la care nici nu s-a uitat.Pun la dispoziția unui ziarist de investigație toate actele adunate timp de 30de ani de cînd încerc să obțin dreptul familiei mele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *