Anunț de mediu – Comuna Meseșenii de Jos

Comuna Meseșenii de Jos, titular al proiectului , ‘’ REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢII DE EPURARE IN LOCALITATEA MESEŞENII DE SUS, COMUNA MESEŞENII DE JOS , JUDEŢUL SĂLAJ ‘’(fără stație de epurare ) anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul ‘’REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢII DE EPURARE IN LOCALITATEA MESEŞENII DE JOS, COMUNA MESEŞENII DE JOS , JUDEŢUL SĂLAJ ‘’(fără stație de epurare ) propus a fi amplasat in judetul Salaj, comuna Mesesenii de Jos , satul Mesesenii de Sus, domeniu public

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului , nr.2, jud. Sălaj, în zilele de luni pâna joi , între orele 09.00-14.00, vineri între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *