Consiliul Județean Sălaj modernizează DJ 109 P – Halmășd – Camăr, în lungime de 24 kilometri

În considerarea preocupărilor continue pentru modernizarea infrastructurii rutiere și
îmbunătățirea condițiilor de transport la nivelul județului, Consiliului Județean Sălaj intenționează să aducă starea sectorului din drumul județean DJ 109 P km 0+017 – 24+065, la nivelul de siguranță și confort pentru toți participanții la trafic.

Conform prevederilor HG nr.907/2016, pentru demararea unei investiții, ulterior elaborării documentației tehnice – faza DALI, se impune aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici.

Conform celor prezentate în documentația tehnică – faza DALI, se apreciază că starea tehnică a acestui drum este mediocră și nu asigură nivelul de serviciu pentru utilizatori, conform Normativului privind cerințele tehnice de calitate ale drumului legate de cerințele utilizatorilor, indicativ NE 021-2003.

Pentru a răspunde nevoilor actuale de trafic și pentru a remedia deficiențele constatate pe acest sector de drum, se impun lucrări de reabilitare și consolidare la sistemul rutier, acostamente, podețe, sistemul de scurgerea apelor, sistemul de semnalizare rutieră, ziduri de sprijin, înlocuirea a cinci poduri cu poduri noi, etc.

Față de cele mai sus menționate se impune adoptarea de către Consiliul județean a unei hotărâri privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie mai sus menționat.

Valoarea totală a investiției este în cuantum de 104.903.178,39 lei, inclusiv TVA, din care
valoarea C+M este în cuantum de 90.848.727,66 lei, inclusiv TVA.

„Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile cele de la art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare propun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065”, a transmis președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *