Curtea de Conturi Sălaj a sesizat procurorii pentru abaterile constatate la Primăria Comunei Benesat

La alegerile locale din 27 septembrie, Sorin Romocea de la PNL  a câştigat al cincilea mandat cu un procent de 55%. Sorin Romocea este primar al Comunei Benesat din anul 2004. În anul 2019, inspectorii Curții de Conturi au făcut un control la mai multe primării printre care și la Primăria Benesat, unde a constatat mai multe abateri în urma cărora Curtea de Conturi a sesizat organele de urmărie penală


Curtea de Conturi Sălaj este condusă de Daniel BURA – director și Valeriu Ilie Catană – director adjunct. Potrivit raporturilui Curții de Conturi Sălaj privind finanțele publice locale pe anul 2019 la nivelul județului Sălaj, au fost verificate următoarele entități:

1. U.A.T.J. SĂLAJ
2. U.A.T.M. ZALĂU
3. U.A.T.O. JIBOU
4. U.A.T.O . ȘIMLEU SILVANIEI
5. U.A.T.C. AGRIJ
6. U.A.T.C. BĂBENI
7. U.A.T.C. BOCȘA
8. U.A.T.C. BUCIUMI
9. U.A.T.C. CREACA
10. U.A.T.C. CRIȘENI
11. U.A.T.C. CRISTOLȚ
12. U.A.T.C. CUZĂPLAC
13. U.A.T.C. GÂLGĂU
14. U.A.T.C. GÂRBOU
15. U.A.T.C. HALMĂȘD
16. U.A.T.C. HIDA
17. U.A.T.C. LETCA
18. U.A.T.C. MĂERIȘTE
19. U.A.T.C. MIRȘID
20. U.A.T.C. NĂPRADEA
21. U.A.T.C. RUS
22. U.A.T.C. SĂRMĂȘAG
23. U.A.T.C. ȘIMIȘNA
24. U.A.T.C. SOMEȘ ODORHEI
25. U.A.T.C. VÂRȘOLȚ
26. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU
27. SPITALUL ORĂȘENESC ”PROFESOR DOCTOR IOAN PUȘCAȘ” ȘIMLEU
SILVANIEI
28. S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ SĂRMĂȘAG S.R.L

Obiectivul general urmărit în misiunile de audit financiar efectuat la unitățile
administrativ-teritoriale și la instituțiile publice subordonate este acela de a se obține
asigurarea că:

– modul de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativteritoriale precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile legale, respectă principiile legalității, regularității, economicității și eficacității;
– situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu cadrul de raportare financiară
aplicabil și respectă principiile legalității și regularității oferă o imagine fidelă a poziției și
performanței financiare.

Informații legate de cazurile de aplicare a amenzilor contravenționale, de sesizare a
organelor de urmărire penală.

Având în vedere competențele Curții de Conturi de constatare a aspectelor
contravenționale și aplicare a sancțiunilor, în timpul misiunilor de audit financiar a fost
întocmit un Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, fiind aplicat un
”Avertisment scris” pentru o abatere de la dispozițiile Legii privind achizițiile publice nr.
98/2016, cu modificările și completările ulterioare (UATJ Sălaj).

De asemenea, în cadrul acțiunilor de control/audit au fost identificate fapte care
constituie contravenții prevăzute de Legea 273/2006 finanțelor publice locale.
În aceste cazuri, auditorii publici externi au adus la cunoștința reprezentanților
entităților verificate prevederile legale încălcate și pe baza raționamentului profesional, au sancționat cu ”Avertisment verbal” ordonatorii principali de credite.

În perioada analizată nu au fost constatate cazuri de aplicare a sancțiunilor
contravenționale privind încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin.(2) și de aplicare a
penalităților prevăzute la art. 62 și 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, privind
organizarea și funcționarea Curții de Conturi. De asemenea nu au existat cazuri de blocare a fondurilor bugetare sau suspendare din funcție.


În baza prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au sesizat organele de urmărire penală în cazul unei entități (UATC Benesat), pentru fapte de nerecuperare a prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și neurmăririi de către conducerea entității a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi și fără ca entitatea să aducă argumente temeinice.


„Curtea de Conturi a fost în control și a constatat că am plătit penalități de întârziere pentru trei proiecte de dezvoltare locală: pe măsura 3.2.2 (Asfaltare străzi, construire After-School și reabilitare cămine culturale), măsura 1.2.5 (Reabilitare drumuri agricole, podețe și șanțuri betonate – 17 kilomentri) și măsura 3.1.3 (Construire centru informare turistică). Penalitățile constatate au o valoare de 156.000 lei. Dacă nu plăteam aceste penalități în termenele prevăzute de contractele încheiate cu AFIR-ul, pierdeam finanțarea celor trei proiecte în valoare totală de 3,7 milioane euro + TVA din fonduri europene. Am încredere în justiție și organele statului să își facă datoria.

Datorită faptului că noi conducerea Primăriei Benesat am accesat printre primele comunele din județul Sălaj fonduri europene, penalitățile la început au fost de 2% pentru sumele neexecutate din proiect. Ulterior, cuantumul penalităților s-au redus la 0,1%. Contractul încheiat cu AFIR-ul prevedea că dacă noi Primăria Benesat nu plătim penalitățile pierdem finanțarea și suntem obligați să dăm banii înapoi de la bugetul local. Important de menționat că majoritatea primăriilor din Sălaj și din România au plătit penalități de întârziere pentru fonduri europene”, a transmis primarul Sorin Romocea. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *