DSVSA Sălaj prezintă situația epidemiologică la nivelul județului și controalele oficiale realizate

În prezent sunt active 13 focare de Pestă Porcină Africană din care 8 focare se află în procedură de stingere prin efectuarea inspecțiilor clinice ale porcinelor din toate exploatațiile situate în zona de protecție (raza 3 km) și procentual în zona de supraveghere (raza 10 km). Stingerile sunt estimate a se efectua în perioada 2-6 august.

Focare active PPA: Hida, Someș Odorhei, Șeredeiu, Valcău de Sus, Hurez, Cosniciu de Jos, Iaz, Preoteasa 2, Tusa 3.

Focare de PPA stinse în luna iulie: Dolheni, Cristolț 5 focare

Anemie infecțioană ecvină (la cal) sunt trei focare active în Gâlgău Almașului, Poarta Sălajului, Zalău, toate aflate în procedura de stingere prin retestarea tuturor cabalinelor din localitate de două ori la un inteval de 90 de zile de la rezultatul pozitiv. Prima retestare fiind efectuată cu rezultat negativ, iar a doua urmând a se efectua în lunile august și septembrie.

Leucoză enzootică bovină – există două focare active la Pericei și Porț, ambele aflate în procedura de stingere prin testarea tuturor bovinelor peste doi ani din cele două exploatații cu sacrificarea celor pozitive. Ultima testare fiind efectuată în luna mai, urmând ca retestarea să se efectueze la 4 luni, respectiv luna septembrie 2021.

Tuberculoză bovină – a fost stins un focar în localitatea Huseni, declarat în decembrie 2020.

Controale oficiale realizate de inspectorii DSVSA Sălaj în domeniul sănătății și bunăstării animalelor (trimestrul II)

Inpectorii DSVSA Sălaj au efectuat controale la 8 ferme bovine, 32 ferme porcine, 24 ferme păsări, 5 mijloace de transport animale vii, 12 centre de colectarea animale vii, 2883 de gospodării ale populației, 42 circumscripții sanitare.

Deficiențe constatate: vânzarea cumpărarea animalelor fără documente și neidentificate, porcine ținute în libertate cu nerespectarea măsurilor de biosecuritate, ne notificarea de către proprietar a medicului veterinar de liberă practică despre sacrificarea animalelor în vederea actualizării BND.

Sancțiuni aplicate: 17 amenzi în valoare de 14500 lei și 2 avertismente

Informări ale crescătorilor de animale privind măsurile ce trebuie respectate în perioada caniculară

– asigurarea unui adăpost corespunzător care să asigure protecție față de acțiunea directă a razelor solare

– asigurarea unor cantități suficiente de apă și furaj

– verificarea funcționalității echipamentelor de adăpare, furajare și ventișație, precum și asigurarea echipamentelor de rezervă în special a celor de ventilați și generatoare electrice

– animalele de tracțiune nu vor fi exploatate în intervalul orar 12-18 dacă temperatura la umbră este de peste 25 grade

– orice modificare a stării de sănătate a animalelor se va anunța medicul veterinar responsabil

Primăriile au obligația de a informa deținătorii de animale despre fenomenele meteo prognozate, de a asigura colectarea și neutralizarea deșeurilor animaliere, să asigure locații pentru retragerea animalelor în cazuri excepționale (caniculă, inundații, etc.).

Trasportatorii de animale au obligația:

– transportul să fie efectuat pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții

– să verifice condițiile de microclimat din mijlocul de transport cu asigurarea în cazul călătoriilor de peste 8 ore a funcționalității sistemelor de ventilație și adăpare

– în cazul temperaturilor crescute să reducă densitatea încărcăturii animalelor cu 10-20 % din capacitatea maximă autorizată.

Activitatea de identificare și înregistrare a animalelor

S-a coordonat, monitorizat și finalizat acțiunea de inspecție a animalelor în 16483 de gospordării ale populației în vederea reglării BND în luna iulie.

Au fost emise și distribuite către proprietarii și societățile comerciale un număr de 2548 pașapoarte și 117 pașapoarte duplicat pentru animale specia bovină. Au fost anulate din BND un număr de 14 exploatații comerciale tip A.

Începând cu luna august inspectorii DSVSA Sălaj vor verifica respectarea de către agricultori a cerințelor legale în materie de gestionare a SMR referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor și bunelor condiții agricole și de mediu GAEC în cadrul sistemelor de sprijin financiar (APIA) la un număr de 115 exploatații alese (electronic) aleatoriu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *