Vezi proiectele de hotărâre care vor fi dezbătute în ședința Consiliului Județean Sălaj

Ședința ordinară a Consiliul Județean Sălaj se va desfășura joi, 30 septembrie, de la ora 9.00, în sala de ședințe “Dialoguri Europene” a instituției, având următoarea ordine de zi:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Zalha pentru realizarea unor lucrări de intervenție, în regim de urgență, pe drumul județean DJ 108 S, km:20+740-20+810
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Chieşd pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F, în localitatea Chieşd, km:28+700 – 29+300
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al programului de internship din cadrul Consiliului Județean Sălaj
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului privind premierea sportivilor sălăjeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale precum și a antrenorilor acestora
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spațiu aflat în domeniul public al judeţului
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Zalău a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Sălaj
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea “Programului de lucrări noi, reparații capitale, înlocuiri și modernizări pe anul 2021” ce se vor deconta din redevența datorată de către operatorul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul privat al Comunei Zimbor și în administrarea Consiliului Local Zimbor
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Orașului Jibou şi administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Nușfalău şi administrarea Consiliului Local al Comunei Nușfalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea serviciului social ”Centrul de Abilitare şi Reabilitare Jibou”, ca urmare a reorganizării, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

Transmisia live a ședinței poate fi urmărită pe canalul de YouTube al instituției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.