Burse școlare mai mari pentru elevii zălăuani în anul 2022

Primăria Municipiului Zalău a mărit cuantumul burselor școlare acordate elevilor zălăuani din învățământul preuniversitar pentru anul 2022. Unele burse au crescut cu 100 la sută în cazul burselor sociale, iar altele cu aproape 125 la sută, cum este cazul burselor de performanță.

Prin Ordinul nr. 5870 / 2021- privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, bursele de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

Deoarece de la bugetul de stat nu au fost acordate sume defalcate din taxa pe valoare adaugată, Consiliul Local al Municipiului Zalău prin Hotărârea Consililui Local nr. 22 din 22.01.2016 a aprobat pentru anul 2016 cuantumul burselor şi suportarea acestora din veniturile proprii ale bugetului local după cum urmează: -burse sociale – 40 lei/lună/elev, burse de studiu – 40 lei/lună/elev, burse de performanţă -150 lei/lună/elev, burse de merit cf. art 8 pct b din Ordinul nr.5576/2011 respectiv elevilor obţinut locurile I, IIsau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS – 100 lei/lună/elev.

Începând cu anul 2017 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 23.02.2017 au fost majorate cuantumurile burselor fiind alocate tot din veniturile proprii ale bugetului local după cum urmează: burse sociale – 60 lei/lună/elev, burse de studiu- 60 lei/lună/elev, burse de performanţă -225 lei/lună/elev -burse de merit cf art 8 pct b din Ordinul nr.5576/2011 respectiv elevilor obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale – 150 de lei/luna/elev.

Menţionăm faptul că, valoarea burselor alocate din bugetul local a fost de 600,00 mii lei în anul 2016; 1.119,83 mii lei în anul 2017; 1.140,00 mii lei în anul 2018; 1.182,00 mii lei în anul 2019 şi 1.560,00 mii lei în anul 2020.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 4 decembrie 2020 a fost stabilit cuantumul minim al burselor şcolare pentru anul 2021 respectiv burse de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social fiind de minim 100 lei.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului sus menţionate, în anul 2021 conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 28 ianuarie 2021 au fost aprobate cuantumurile burselor şcolare pentru anul 2021, astfel; burse sociale – 100 lei/lună/elev, burse de studiu- 100 lei/lună/elev, burse de performanţă -225 lei/lună/elev; 225 lei/lună/echipă, burse de merit cf. art 8 alin (1) lit b- 150 lei/lună/elev; 150 lei/ lună/echipă.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377 din 16 decembrie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 5 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea cuantumului şi acordarea burselor de merit prevăzute la art. 8 alin (1) lita), burse de merit prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordinul nr. 5576/2011 se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau professional, respectiv pentru rezultate obţinute în semestrul II al anului şcolar 2020-2021 elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Zalău în cuantum de 150 lei/lună/elev.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1094 din 6 octombrie 2021 a fost stabilit cuantumul minim al burselor în semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământulpreuniversitar de stat, cufrecvenţă, este de: a) 500 lei, pentru bursa de performanţă; b) 200 lei, pentru bursa de merit; c) 150 lei, pentru bursa de studiu; d) 200 lei, pentru bursă de ajutor social.

One thought on “Burse școlare mai mari pentru elevii zălăuani în anul 2022

  1. Se pare ca Primaria nu a marit nimic. Daca nu se schimba legea si nu veneau bani de la bugetul de stat, nici in ziua de azi nu se plateau burse la elevi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *